Keresés

Bejelentkezés

Keres-kínál

A gyűrűzésröl

A madarak gyûrûzésérõl.

Tudom, hogy a madarászok többsége ellenzi a gyûrû használatát és én is így voltam vele mondhatom több évtizeden keresztül.
Sok érv szól ellene, de a mai, minõségi madarászat, viszont mellette kardoskodik. Hogyan fogalmazható meg és miben jelentkezik manapság? Az ellene szóló érveket nem említem, hiszen azoknak se szeri se száma, de többnyire tenyésztõi figyelmetlenségbõl fakadnak és sok esetben gondatlanságot takargatunk vele. Egy biztos ha jól választjuk meg a gyûrû anyagát, méretét és minõségét a felnevelt állományban jelentéktelen a sérülések száma.

Tehát vegyük számba, hogy mi szól mellette. Ezt kétfelé kell bontanunk:

1. - A jelölési kötelezettség a 271/2oo2 .Korm. rendelet 7.§-a, és 12.§-a, valamint 17.§ (3) bekezdése alapján e rendeletben meghatározott fajok egyedeit 2oo3 július 1-tõl azonosíthatóvá kell tenni. (microchip, egyedi jelölésû zártgyûrû)
2. - A nem kötelezõ, de a tenyésztõi munkát bizonyító egyedi jelzések. és itt ez utóbbiról kell többet beszélnünk.

Az EU-s országok kiállításait és börzéit járva egyik szembetûnõ jelenség, hogy a nem kötelezõen jelölendõ fajok egyedei is adathalmazt tartalmazó zárt gyûrûvel vannak ellátva. Ennek egyik fõ oka, hogy a tenyésztõ meri a madarához nevét is adni, a másik ok, hogy a kiállításokon, börzéken már régóta megkövetelik a madarak azonosíthatóságát. Magyarországon ez még nem divat, de hamarosan azzá kell válnia, hiszen egyre több olyan rendezvény van (fõleg az MDOSZ szervezésében) ahol a bírálat feltétele a saját gyûrûzésû madár kiállítása. Ezen kívül egyre több az olyan hazai tenyésztõ aki nemzetközi porondon is megállja a helyét és ha a külföldi kiállításokon részt akar venni bizony gyûrûznie kell a madarát bármennyire is ellenzi azt.
A hazai egyesületek által szervezett versenyeken még mindig nyerhet olyan madár, melynek nincs egyedi jelzése. Ez persze vitákhoz vezet és esetleg csak rontja a madarászok között idõnként úgy sem igazán harmonikus viszonyt.
A megoldás az lenne, ha minden madarász felkészülne a gyûrûzéses tenyésztésre, tudom ez nem csak a gyûrû árának megfizetésével jár, hanem a tenyészhely felújításával, felakadás mentesítésével és még az esetleges selejtes madarak gyûrûzésével is, de a dicsõségnek ára van.
E szubjektív tényezõk mellett figyelembe kell venni az objektív hatásokat is, nevezetesen a várható EU-s rendeletek begyûrûzõdését, gondolok itt a kiállítások, börzék rendezésének hatósági szigorítására, a fajok tartási körülményeinek hatósági ellenõrzésére stb. Ezért e fórumon részleteiben ugyan, de ismertetni szeretném a gyûrûzéssel kapcsolatos legfontosabb információkat gyûrûméret és fajok csoportosítása szerint.

A szabványos gyûrû.

Minden ország más és más jelzésmódot használ, Magyarországon a fentebb említett rendelet szabályozza a gyûrûk feliratozását és az „A és B” oszlopban szereplõ madárfajok esetében meg is követeli azt. A gyûrûn a következõ karaktereknek kell egymás után következniük:

- az ország kódja (H),
- 2 karakter az egyesület száma, ha a madártartó egyik egyesületnek sem tagja a kód OO,
- a következõ négy karakter a tenyésztõ nyilvántartási száma,
- a következõ két karakter, az elõzõekre merõlegesen az évszámot jelöli,
- az utolsó két karakter a madár egyedi azonosítási kódja.

Az ettõl eltérõ számozás és betûjelzés nem szabványos, az illetékes hatóság az „A és B” oszlopban szereplõ madarak egyedi jelzésére nem fogadja el.
A szabványos egyesületi gyûrû írásképe: H 27 0001 01, ( egyéni H 00 0001 01).
A gyûrû készítésére más országokban más rendelkezések vonatkoznak, de a kódjelzések azonosak, ilyen érdekesség, pl. hogy Svájcban az országot nem betû, hanem + jelzi, vagy a Német gyûrûkön a gyûrû mérete is megtalálható az írásképben (2,2 stb.). Több országban az elforgatás és a kódok áthelyezése az ésszerûséget követi, pl. a kis átmérõjû gyûrûknél az elhelyezéskor a helykihasználás a lényeg és nem az egymás utáni sorrend ( Németország, Szlovákia, Ausztria, Horvátország stb.,). Ha belegondolunk a leolvasás néha gondot okoz, de segítségül szolgálnak a következõk : karakterek száma, elhelyezése már egy támpont, aki ismeri õket, már eltud igazodni rajtuk és nem okoz gondot a külföldi gyûrû kódleolvasása sem. Az is gyakorlat ( fõleg 5.o gyûrûk alatt használják), hogy két sorban helyezik el õket, itt egy kissé magasabbak a gyûrûk, vagy a kódok feliratozásánál elhagyják a O-s karaktereket. Ezt fõleg a tenyésztõ 4 karakterû (ooo1) nyilvántartási számánál ( o1, vagy 1.), illetve a madár kétkarakterû egyedi azonosító kódjánál (o1 helyett 1.) alkalmazzák, de ez csak az elsõ kilenc gyûrûnél ad lehetõséget, ezután már a kétjegyû kódot kell használniuk.

Díszmadarak gyûrûmérete.

2,0 mm: aranymellû amarant, narancsarcú, helena, tigrispinty és a többi kisméretû díszpinty a korall csõrûig, kistermetû lágyevõk.
2,2 mm: kistermetû nektármadarak, kis kubapinty, rácsosszárnyú asztrild, ezüstcsõrû , Timor zebrapinty, közepes termetû díszpintyek, a pillangópintyig.
2,5 mm: standard zebrapinty, japáni sirályka, muskát, törpe szarka pinty,tûzcsíz, tarka asztrild, atlaszpinty, jakarini pinty, auróra asztrild, kis szarkapinty csíkoshátú bronzpinty, Raza Espanola, Japán Hoso, ( alakkanárik ), zsezse, káka, gould, szakálas, ékfarkú, álarcos amandinák.
2,7 mm: papagájamandinák, nádipintyek, gyémántpinty, nagyobb testû apáca pintyek, pettyes asztrild, a napóleleon és a vörösfejû és vöröscsõrû szövõmadarak, Fife ( alakkanári ) stiglic, süvöltõ, erdei pinty, kucsmás, barnafejû és citromsármány, sáfránypinty, barátposzáta.
3,0 mm: orix, lángszínû és narancsszínû, törpe álarcos szövõmadarak, vidapintyekbõl az acélkék, paradicsom, szalma (Fischer’s), király, dominikánus és a szélesfarkú (v.orientalis.vidapinty) kis álarcos szövõmadár, aranyveréb, színkanárik, a többi alakkanári, zöldike, pirókok, ( karmazsin és egzotikus pirók), havasi pinty,
3,2 mm: kardinálisok, nagy álarcos szõvõmadár, nagyobb egzotikus cinkék, bülbülök, nagyobb timáliák.
3,5 mm: meggyvágók, rizspintyek, gyémántgalamb , napmadár, lágyevõk a sámarigóig bezárólag, vidapintyekbõl a sárga palástú, legyezõfarkú, fehér szárnyú. Keresztcsõrû, búbos pacsirta.
3,8 mm: vágott torkú és a Jackson’ s vidapinty, az összes Neophema, Bourke papagáj, denevérpapagájok
4,0 mm: kisebb galambok, a többi meggyvágó és lágyevõ, kisebb fürjek, guvatok, sörtés álszajkó. Verébpapagájok, A. pullaria nigrigenis, liliane, Aymara és citrom papagáj, Celebesz denevérpapagáj (Loriculus stigm.)
4,2 mm: hullámos papagáj.
4,4 mm: Standard hullámos papagáj.
4,5 mm: fekete, énekes és fenyõrigó, európai fürj, szenegál gerle, álszajkók, seregély, nagyobb ázsiai seregélyek. énekes, sokszínû, Hooded, kecske, ugráló papagáj. Sárga farkú (Opsephotus haematogaster ), katalin. Ag. fischeri, personáta, taranta, roseicollis, fecske, szép és ibolyalóri, álarcos, füge papagájok, kanáriszárnyú és a többi hasonló nagyságú faj.
5,0 mm: közepes testû fürjek, mag és lágyevõk, gerlék, léprigó, papagájok közûl a Stanley, Brown, vörösfarú (P.h.haematorhus), aranyhomlokú, elefántcsont, barnafülû, zöldarcú - vörösfarkú papagájok és a többi hasonló nagyságú faj.
5,5 mm: további közepes fürjek, pitták, gyümölcsevõ galambok. Papagájok kö-zül a : rozella, sápadtfejû rozella, nimfa, hosszúfarkú, szilvafejû, kéksapkás ( walesi hercegnõ), vörössapkás papagáj és a többi hasonló nagyságú faj.
6,o mm: Pennant, szalma, Adeliade, sárgahasú rozella, barát, nanday, Cloncurry, Bauer örvöspapagáj,kéktorkú papagáj.
6,5 mm: Rulrul, virginiai és californi-ai búbosfürj, a többi nagyobb fürjek, csóka ,szirtigalamb. Papagájok közül a szakállas, yendaya, nap, barraband,hegyi, barnard, galléros ( Barnardius zonarius ) skarlátszárnyú papagájok. Szivárványos lóri és a többi hasonló nagyságú faj.
7,0 mm: nagytestû vadgalambok, Wonga, Guineagalamb, Papagájok: kis sándor, vöröshasú, Meyer, sziklapapagáj és a többi hasonló nagyságú faj.
7,5 mm: nagy sándor, királypapagáj, sárgadolmányú és a hölgylóri, szenegál, kisebb amazonok, aranynyakú ara, törpeara és a többi hasonló nagyságú faj.
8,5 mm: Legyezõs papagáj(Deroptycus acciptrinus)
9,0 mm: kisebb vizíszárnyasok
9,5 mm: fenyõ (kinai), Timneh jákó, kékhomlokú és venezuelai amazon, rózsa, Goffini és csupaszszemû kakadu, vázapapagáj,
10 mm: örvösgalamb.
11 mm: kongó jákó, sárgafejû amazon, nemes, inka kakadu, lisztes amazon, kis katona ara.
12 mm: közepes kacsák, fácánok, nagy sárgabóbitás kakadu, kékfejû amazon, vörös ara.
14 mm: nagytestû fácánok, malukku kakadu, nagy katona ara, kéksárga ara.
16 mm: zöldszárnyú ara.
18 mm: nagy jácintlék ara.

Törpe díszbaromfiak

gyûrû Æ = ♂ 11 mm,♀ 9mm. Bantam, Sebright, Antwerpeni szakállas, Watermaali szakállas, Holland törpetyúk, Modern angol törpeviador.
gyûrû Æ = ♂13 mm,♀11mm. Chabo, Okina-chabo, Bassett, Német törpetyúkok, óangol törpeviador, Ko gunkei, Törpe fönix, Törpe kraienköppe, Törpe szumátrai, Törpe jokohama, Törpe óstájer, Törpe vorwerktyúk, Törpe szász tyúk, Törpe kopasznyakú, Törpe kasztiliai, Törpe spanyol, Törpe andalúziai, Törpe augsburgi, Törpe itáliai, Törpe brabanti, Törpe holland fehérbóbitások, Törpe selyemtyúk, Törpe rajnai, Törpe brakel, Keletfríz törpe sirályok, Törpe fríz tyúk, Törpe lakenfeldi, Törpe hamburgi, Törpe leghorn, Türingiai törpe szakállas tyúk, Törpe csapottfarkú (kaultyúk) Törpe araucana.
gyûrû Æ = ♂15 mm,♀13mm. Törpe orloff, Törpe borzastyúk, Német törpe langschan, Törpe orpington, Törpe plimouth rock, Törpe amrock, Törpe ausztralorp, Törpe sussex, Törpe alsórajnai, Német törpe birodalmi tyúkok, Törpe vajandott, Törpe barneveldi, Törpe welsum, Törpe rhode islandi, Törpe new-hampshire,Törpe drezdai, Bielefeldi törpetyúk, Törpe sulmvölgyi, Törpe minorka, Törpe houdan, Törpe la flèche, Bergi törpe kukorékoló, Bergi törpe rezgõtarajú tyúk, Törpe lábú törpetyúk, Német törpe karvaly, Törpe dominikánus.
gyûrû Æ = ♂16 mm, ♀15 mm. Törpe cocin, Tollaslábú törpetyúkok, Ruhlai törpe csapottfarkú tyúkok, Törpe maláj, Lüttichi törpeviador, Törpe croad langschan, Német törpe lazac
gyûrû Æ = ♂ 18mm, ♀15mm. Indiai törpeviador.
gyûrû Æ = ♂ 18mm, ♀16mm. Törpe brahma.