Keresés

Bejelentkezés

Keres-kínál

Aktuális

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete

A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete
a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról


A Kormány az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének f) pontjában, a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §
(1) E rendelet alkalmazási köre a kedvtelésbõl tartott állatok tartására és forgalmazására terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában
- a) kedvtelésbõl tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan állat, amelyet nem kizárólag tudományos kutatás, állati eredetû termék elõállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalékvédelem és – eb és macska kivételével – közcélú bemutatás céljából tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az az állat, amelyet más kedvtelésbõl tartott állat táplálása céljából tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat;
- b) állatkereskedés: kedvtelésbõl tartott állat kereskedelmi tevékenység keretében történõ forgalmazása, kivéve a kizárólag saját állományból származó kedvtelésbõl tartott állat állatvásáron, vagy a tenyésztés helyérõl közvetlen értékesítés keretében történõ forgalmazását.

Bővebben: A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete

IDRE Minősítő Szabályzat

SZABÁLYZAT
az I.D.R.E. TAGJAINAK
REGIONÁLIS SZERVEZETI és SZAKMAI ELISMERÉSÉRE
2010

A szabályzat célja : megteremteni az Egyesületünk tagjainak, pártolóinak és segítőinek az Egyesület keretein belül végzett tevékenységük alapján történő erkölcsi elismerésének feltételrendszerét.

E szabályzat alapján egyesületi elismerésben részesíthető: mindazon személy, aki az egyesületnek rendes, vagy pártoló tagja, más egyesületnél tag, vagy egyesületen kívüli, de tevékenységével elősegíti a hobbiállattartók szakmai gyarapodását, valamint az egyesületünk szakmai, szervezeti fejlődését. Az egyesület által szervezett rendezvényeken részt vesz, munkájával segíti az egyesületünk oktatási, továbbképzési, kiállítási feladatainak megvalósítását, fejlesztését.

Bővebben: IDRE Minősítő Szabályzat

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

A Kormány a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében, valamint a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § a) pontjában - a 10. § (1) bekezdésében és a 80. § (6) bekezdésében foglaltak szabályozására - kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében - a következõket rendeli el:

Bővebben: 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

Regionális Minõsítõ Szabályzat

REGIONÁLIS MINÕSÍTÉSI SZABÁLYZAT
2004

A minõsítés Egyesületünk tagjainak és egyesületünket támogató máshol tagsági viszonyban álló, de a versenyeinken tevékenyen résztvevõ hobbiállattartók tenyésztési és továbbképzési eredményeinek hivatalos regionális elismerését szolgálja.
Az elismerések odaítélésénél figyelembe vesszük a hobbiból tartott állatok fajainak a sajátos bírálási lehetõségét, a szakszövetségek vonatkozó, de céljainkat segítõ elõírásait. Az elõírásokat fajonként csoportosítva alkalmazzuk. (pl. COM, elõírások a díszmadarakra)

Bővebben: Regionális Minõsítõ Szabályzat

Alapszabály

Ifjú Díszmadártenyésztõk Természetvédõk Regionális Egyesülete

Alapszabály

I. Fejezet

Általános Rendelkezések

Az Ifjú Díszmadártenyésztõk Természetvédõk Regionális Egyesülete a díszmadártartással és tenyésztéssel, egyes a természet és állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott, önkormányzati elv alapján mûködõ szakmai, érdekképviseleti szervezet.

Bővebben: Alapszabály

2003. évi XXXII. törvény

2003. évi XXXII. törvény

a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló egyezmény kihirdetésérõl
(részlet)

1. § Az Országgyûlés a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
(A Magyar Népköztársaság csatlakozási okiratának letétbe helyezése a Svájci Államszövetség Kormányánál az 1985. évi május hó 29. napján megtörtént. Az egyezmény a Magyar Népköztársaság vonatkozásában 1985. augusztus hó 27. napján lépett hatályba.)
2. § Az Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következõ:

Bővebben: 2003. évi XXXII. törvény

271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet

 

271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló Egyezmény végrehajtásáról
(Részlet)

A Kormány a Washingtonban 1973. március 3. napján elfogad ott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló, az 1986. évi 15. törvényerejû rendelettel kihirdetett Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) végrehajtására a következõket rendeli el:

Bővebben: 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet