Barna onyx – Egy még újabb színváltozat

0
1136

Az első onyx kanárikat a 80-as évek elején Spanyolországban mutatták be. A kialakulásuk történetét homály fedi. A elismerési eljárás során a spanyol technikai bizottság által benyújtott munkadokumentáció alapján a mutáció az opál kanárik és egy dél-amerikai csíz faj (feltehetőleg feketemellű vagy fekete csíz) keresztezési kísérletei során lépett fel. Feltűnő volt az első nemzetközi színpadon kiállított fekete onyxok esetében a melaninok extrém feldúsulása a fejen és a nyaki területen, mely a kanáriknál számunkra ismeretlen volt, viszont jól ismert volt a kanárik és a fent nevezett csízek keresztezéseinél.

Az egyenletes melanin eloszlású klasszikus melanin kanárikkal történő párosítás által – újabban kobalt kanárikkal is – ez a jelenség a generációk során mára ismét messzemenően megszűnt. Mint a rokon opál faktor, így az onyx faktor is a barna melanin a feketére ill. az achát madarak esetében antracit sötétszürke színre, a barna madaraknál szürkésbarnára való változtatása által fejti ki hatását. Éppúgy, mint az opál kanáriknál, úgy tűnik az onyxoknál is a melanin strukturálisan (szerkezet okozta módon) a tollakban mélyebben beágyazott. Ez okból a mintázatot kialakító melanin összehasonlítva a klasszikus madarakkal már csak enyhén gyengülve és tompábban (mattabban) kerül érvényességre. A nagytollak szegélyezettsége, hasonlóan az opál madarakhoz, a pheomelanin átalakulása következtében ezüstös szürke. A tompább rajzolatot kialakító melanin és a barna felületi melanin szürkévé válása alapján a kontraszt a felületi és a mintázatot kialakító melanin között erősen lecsökken, úgy hogy mindkét melanin egymásba olvadónak hat, és ezáltal a madarak tollazata a felszínükön erősebben pigmentáltnak tűnik, mint a klasszikus képviselője az adott melanin típusnak. Tekintettel a fent jellemzett tulajdonságokra az onyx madarakat, „szürkével fedett”-nek is nevezik. A magasabb melanin raktározás a fejen és a nyaki területen ezzel szemben semmi esetre sem az onyx faktor különlegessége, ahogyan azt először gondolták, hanem a keresztezésből származó örökség, melynek megtartása nem lehet tenyészcél. Az ideális madár ezért az egész testen egyenletes melanin eloszlású madár, mint ahogy ez minden egyéb melanin válfajnál követelmény. Éppígy az onx faktor kevéssé okoz szélesebb melanin mintázatot, mint ahogy ez néhány publikációban olvasható. Az a tény, hogy az első bemutatott onyxok rajzolatot kialakító melaninja egyértelműen vastagabb, mint a klasszikus melanin madarainké, egész egyszerűen azon alapul, hogy Spanyolországban és Olaszországban, ahol az első onyxokat kitenyésztették, tenyésztésre egyértelműen szélesebben csíkozott fekete és barna madarakat használnak mint nálunk (Németország).

Öröklődés

Az onyx faktor autoszomálisan recesszíven öröklődik. Azonos génpárhoz kötődik, mint az opál faktor, ez azt jelenti, hogy a két faktor keverése úgynevezett „köztes madarakhoz” (intermedier) vezet, tehát olyan példányok, melyek mindkét tulajdonságot mutatják kinézetükben, és középen helyezkednek el a tiszta opál és tiszta onyx madár között. Ennek megfelelőjét ismerjük a pheo mutáció és a topáz esetében. A „teljesen köztes madarak” az eltérő színezetük miatt könnyen felismerhetőek és nem kiállítási madarak. Nehezebbé válik a helyzet, ha az ember egy ilyen „köztes madarat” egy tiszta onyx madárral párosít. Ebből 50%-ban tiszta onyx és 50%-ban „köztes egyedek” jönnek létre, amelyek minden esetre sötétebbek lesznek, mint a kiindulási „köztes madár”, mert genetikusan közelebb állnak az onyxhoz, mint az opálhoz. Az ilyen keresztezésekből létrejött köztes példányok, melyeket a tiszta onyxhoz való távolsága alapján, mint 75% onyx 87,5% onyx nevezhetünk, nem mindig egyértelműen azonosíthatóak (nevesíthetőek) és a tenyészbíróknak a kiállításokon komoly problémát jelenthetnek, mert a köztes madarak, mint kiállítási madarak nem engedélyezettek. Én személyesen az ilyen határeset madarak esetében alapvetően nem törném a fejemet, hanem a kétséges esetekben, a melaninjában a megfelelő pontlevonással, mint (rossz) onyx, átengedném.

Általánosságban

Nemzetközi szinten az onyx madarak 2001 óta fekete, achát, barna melanin színekben elismertek. Az AZ-AFZ korábban csak a fekete onyx madarakat vette fel a kiállítási programjába. Csak az előttünk álló 2007-es kiállítási szezontól kezdődően a barna és achát onyxok is engedélyezettek. Nem érthető ez a tartózkodó magatartás az új színváltozatoknál, hiszen az alakkanári fajták esetében a C.O.M. elfogadásával mindig egy időben az AZ-AFZ is kiállítási programba vette azokat, függetlenül attól, hogy hazánkban tenyésztik vagy sem.
A barna sorozat mutatja az onyx tulajdonságokat a legkevésbé kifejezetten, ezért csak kevés tenyésztő foglalkozik barna onyxokkal. Mint kiállítási madárnak alapvetően még a mozaik és az intenzív madaraknak van esélyük, mert az egyenletes zsírszín eloszlás a nem intenzív madaraknál a barna onyx esetében a megkívánt magas felületi melanin beágyazódásnak következtében alig megvalósítható.
Az érvényes DKB/AZ standard megköveteli a barna onyx esetében a sötétbarna rajzolatot kialakító melanin maximumát barna alapon (felületen, felszínen). A csőr tövénél kezdődő csíkozás folyamatos kell legyen, de szélesebb és egymásba folyóbb (kiszélesedőbb), mint a klasszikus barna madaraknál. A rajzolatot kialakító melaninnak különösen a fejen és a nyak területén a nagyobb mennyiségben jelenlévő felületi melanintól egyértelműen el kell különülnie. Az oldalakon is a rajzolatot kialakító melaninnak barna alapon kell megjelennie.
A zsírszín a felületen megnövekedett melanin lerakódás miatt tompábban jelenik meg, mint a klasszikus melanin madarak esetében. Azt a részt azonban, mely szerint a”fej és a nyak egyértelműen sötétebbnek tűnik, mint a klasszikus barna madarak esetében” a fentebb említett keresztezéssel kapcsolatos probléma miatt óvatosan kell kezelni. Habár lehetséges tenyésztői szelekció által, ezt a keresztezésből származó örökséget nemzeti szinten – mint az onyx ideális standard-je – fenntartani, nemzetközileg azonban időközben ettől már ismét eltértek.
Azért, hogy a barna onyx melaninját lehetőség szerint sötéten tartsuk és egy jellegzetes mintázatot célozhassunk meg, ajánlatos alkalmanként fekete onyxal párosítani..
Ebben az esetben különösképpen a következő kombináció kínálkozik1,0 fekete onyx / barna hordozó x 0,1 barna onyx, vagy 1,0 barna onyx x 0,1 fekete onyx.