Támogassa egyesületünket adójának 1%-ával


Hozzászólás a témához  [ 3 hozzászólás ] 
Keresés ebben a témában:
Szerző Üzenet
Offline
Avatar
Csatlakozott: 2008 jan. 10, 15:27
Hozzászólások: 360
Tartózkodási hely: Budapest, a rács innenső oldalán. Egyenlőre...
   
 
Hozzászólás 2008 ápr. 17, 17:45 
II. 6. A tenyésztett madarak értékesítésével, vevőkkel kapcsolatos etikai normák*

A tenyésztő szívén viseli madarai szaporulatának sorsát. Igyekszik mindent megtenni azért, hogy a szaporulat hozzá hasonlóan gondolkodó, a díszmadártartásról azonos nézeteket valló gazdához kerüljenek.
A díszmadártenyésztő nem ad el madarat olyan kereskedőnek, díszállat-kereskedésnek, mely vélhetőleg nem biztosítja a jelen DEK- ben is felsorolt alapvető díszmadártartási körülményeket a madarak számára.
A díszmadártenyésztő semmilyen körülmények között sem adja el tenyésztett madarait nyereményjátékok rendezőinek, állatkísérletekhez.
.


A II. 6. bekezdés ezen szakaszának a végére feltétlenül betenném (sajnos nem alaptalanul :? ):

A díszmadártenyésztő semmilyen körülmények között sem adja el tenyésztett madarait nyereményjátékok rendezőinek, állatkísérletekhez vagy élelmezési célra!

_________________
A rács túloldalán pihegő madárka is te vagy, egy rész belőled...


 
Offline
Avatar
Csatlakozott: 2008 jan. 10, 15:27
Hozzászólások: 360
Tartózkodási hely: Budapest, a rács innenső oldalán. Egyenlőre...
   
 
Hozzászólás 2008 márc. 14, 21:24 
A következő javaslatom van kiegészítés gyanánt a II. részhez:

Minden alcím végére (a II. 5. kívül) tennék egy "*"-ot.

A II. 8. fejezet után tennék egy számozatlan plusz alcímet a következő megszövegezéssel:

Kiegészítés

A DEK célja a madarász társadalom DEK szerinti egyesítése, így ebbe beletartozik a "Szaküzlet" szintjén folytatott tevékenység is.

A "*"-al jelölt fejezetekben a Díszállat- illetve Díszmadár Szaküzletekre vonatkozólag a "tenyésztő" helyett "kereskedő" értendő.
Így mindazok az irányelvek érvényesek a kereskedőre, mint a tenyésztőre, amennyiben megfelel és elfogadja a DEK- ben foglaltakat, kereskedésében a madarakat a DEK szellemében szerzi be, tartja és értékesíti. Ezen szaküzletek a Bizottság döntése alapján csatlakozhatnak a DEK-hez, melyet a szaküzlet részére OKLEVÉL kiadásával igazolunk.
A szaküzlet ellenőrzésének módja, rendszeressége, szükség szerinti felülvizsgálata a Bizottság működési szabálya alapján történik.
A Dek-et elfogadó és betartó üzleteket az IDRE honlapja főoldalán (www.idre.hu) az ajánlott és támogatott üzletek listájába felvesszük, hetente egy alkalommal az ár megjelölése nélkül frissítjük díszmadár kínálati ajánlatát.
Támogatjuk továbbá ezen üzleteket folyamatos képzéssel: tenyésztő tagtársaink szakmai tudásával.
Várom véleményeteket, javaslatotokat és segítségeteket! :idea:

Üdv, Balance :)

_________________
A rács túloldalán pihegő madárka is te vagy, egy rész belőled...


 
Offline
Avatar
Csatlakozott: 2008 jan. 10, 15:27
Hozzászólások: 360
Tartózkodási hely: Budapest, a rács innenső oldalán. Egyenlőre...
   
Hozzászólás 2008 márc. 14, 20:15 
Mivel az első részhez nem kaptunk még javaslatokat, megnyitom a DEK többi részét is, hátha előrébb jutunk. :)


"II. A DÍSZMADÁRTARTÁSHOZ, TENYÉSZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ETIKAI SZABÁLYOK


II. 1. Tartáshoz, tenyésztéshez szükséges ismeretek, tudás, önképzés

A díszmadártenyésztő felelőssége, hogy értse és tanulmányozza a tenyésztett fajok genetikai hátterét, a gyakori tenyésztési problémákat, valamint hogy széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek arról a fajról, melyet tenyészt, mivel a fentiek befolyásolják a minőséget, az egyedek egészségét és jövőjét, valamint a faj és az egyed egészét. Tenyésztői tevékenysége során törekszik a minél szélesebbkörű kapcsolódó ismeretszerzésre, az egyesületi iránymutatásokat munkája során figyelembeveszi.
A tenyésztő igyekszik fokozatosan bővíteni díszmadártartási, tenyésztési ismereteit. Az általános ismereteken túl fajstandardok /amennyiben létezik/ egyre tökéletesebb megismerését, a kapcsolódó tudományos, pl. anatómiai, etológiai, állategészségügyi és egyéb kapcsolódó szakmai tudás elmélyítését jelenti, melyet önzetlenül megoszt a hozzá forduló érdeklődőkkel és tenyésztőtársaival is.

II. 2. Alapvető, vonatkozó jogszabályok betartása

A díszmadártenyésztő köteles megismerni és betartani a tevékenységéhez kapcsolódó hatályban lévő törvényeket, rendeleteket és lakóhelyén, illetve tenyésztési tevékenységének helyszínén érvényben lévő helyi jogszabályokat, rendeleteket, melyek tevékenységére kihatással vannak, vagy lehetnek.
Kiemelten törekszik az alábbi törvények és jogszabályok megismerésére és betartására:
- Állatvédelmi törvény
- CITES, Washingtoni Egyezmény, stb.
Madarai tartása során figyelembeveszi és betartja a díszmadarak tartásához kapcsolódó uniós és magyarországi szabályzókat. A díszmadártenyésztő tenyésztői munkája során igazodik, kapcsolódik a díszmadártenyésztésben elfogadott és érvényben lévő alapdokumentumokhoz.

II. 3. Tartási körülmények, higiénia

Általánosságban minden díszmadártenyésztőnek kötelessége elégséges táplálék, víz, és az időjárás viszontagságaitól védő hely, rendszeres orvosi felügyelet, valamint szeretetteljes és felelősségteljes gazdai viselkedés biztosítása madarai számára. A díszmadártenyésztő alaposan mérje fel, hogy rendelkezik-e elegendő ismerettel, idővel és megfelelő eszközökkel, a tartás és tenyésztéshez szükséges és megfelelő hellyel és körülményekkel ahhoz, hogy tenyésztői tevékenységet folyasson. A tenyésztő gondoskodik madarai egészségének megőrzéséről. Higiénikus körülmények között tartja, ügyel madarai egészségének megőrzésére. Szükség esetén azonnal igénybe veszi az állatorvosi felügyeletét is. A díszmadártenyésztő madarait tiszta, higiénikus körülmények között, a faj szükségleteit figyelembe vevő méretű, állapotú és kialakítású helyen tartja, megfelelő fényviszonyok között.
A tenyésztő gondoskodik madarainak szakszerű élelmezéséről. Jó minőségű, megfelelő mennyiségű és a madár életkorának, speciális igényeinek megfelelő, változatos takarmánnyal táplálja. Gondoskodik arról, hogy a nap 24 órájában friss ivóvíz álljon madarai rendelkezésére. Amennyiben bármilyen oknál fogva nem tudja ellátni madarait, úgy gondoskodik számukra a megfelelő és szakszerű ellátást biztosítani tudó helyettesítő személyről.
A tenyésztő mindent megtesz azért, hogy madarai külleme, jelleme a fajra vonatkozó kívánalmak szerint fejlődjön.
A tenyésztő madarait úgy tartja, hogy a madarak tartása, hangja, viselkedése másokat ne zavarjon. Kultúrált viselkedésével hozzájárul a díszmadarak, a díszmadártenyésztés és az egyesülete népszerűsítéséhez.

II. 4. A díszmadártenyésztés alapfeltételei

Díszmadártenyésztő tenyésztésbe akkor kezd, tenyésztést akkor folytat, ha képes mind a tenyészmadarakról, mind azok szaporulatáról megfelelően gondoskodni, majd a szaporulatnak megfelelő új gazdát találni. A tenyésztő a nála keletkező szaporulatot egészséges környezetben neveli, elegendő szocializációs lehetőséggel.
Ennek megfelelően a tenyésztőnek látnia kell, hogy adott esetben hosszabb ideig is gondját kell viselnie az utódoknak, és ez idő alatt is megfelelően kell róluk gondoskodnia.
Kizárólag egészséges, mind testileg, mind lelkileg ép egyedeket tart tenyészállományában, von be a tenyésztésbe. Egyetlenegy díszmadár sem tartható a tenyészetben, melyről tudható vagy sejthető, hogy súlyos örökletes hibát vagy betegséget hordoz. Amennyiben madara súlyos hibákat (anatómiai rendellenesség, jellemhiba, stb.) mutat, és a kiállításon a továbbtenyésztésre nem javasolják, úgy azt a tenyésztő a tenyésztésből kivonja.
A díszmadarak tenyésztése során figyelembe veszi az adott fajra jellemző normális fészekalj mennyiségét, s a tenyészmadaraknak csak annyi költést enged, mely nem meríti ki túlzottan őket. Túlzottan sok költésre nem inspirálja madarait.
Kizárólag humánus módon bánik madaraival, mind a tartás, tenyésztés során, mind a kiállításokon és börzéken való részvétel idején.
A tenyésztésből kivont, tenyésztésre alkalmatlan, vagy károsodott, sérült, beteg vagy öreg egyedeket halálukig kultúrált körülmények között és a korábbiakban felsorolt megfelelő feltételek mellett tartja, vagy a törvények által elfogadott, humánus módon pusztítja el. Ilyen egyedeket nem értékesít, különös tekintettel nem kezdőknek, vagy kiskorúaknak. Amennyiben a tenyésztésből kivonás valamely tenyésztői cél elérése miatt vált szükségessé / nem megfelelő szín, mintázat, tollazat, stb./ de tenyésztésből kivont madár különben ép és egészséges, akkor a természetesen értékesíthető. A tenyésztésből való kivonás, illetve értékesítés okát ilyenkor is közli a vevővel.

II. 5. Kiállításokon, börzéken, vásárokon való részvétel etikai alapjai

A tenyésztő lehetőség szerint bemutatja madarait az egyesülete kiállításain. Így valós, objektív képet kapva díszmadarai értékéről, tulajdonságairól dönthet az egyed további szereptetetéséről, felhasználásáról a tenyésztésben.
A tenyésztő minden díszmadaras rendezvényen /kiállítás, bemutató, börze, vásár, stb./ felelősségteljes és sportszerű magatartást tanúsít. Ügyel a speciális kiállítási szabályok betartására, a rendezvény jó hangulatának kialakítására és megőrzésére. Ennek szellemében tartózkodik a bíróval és ítéletével kapcsolatos véleménynyilvánítástól, kritizálástól. A madara által elért eredményt tudomásul veszi, s gratulál a nála jobb helyezést elért versenyzőknek.
Kiállításra, börzére, vásárra történő szállításkor a madarait köteles megfelelő méretű, légterű szállítóban tartani, az előírásoknál magasabb egyedszámot egy szállítótérbe nem tehet, tehát túlzsúfoltan nem szállítja, nem tárolja madarait. A börzéken, kiállításokon, vásárokon való részvétel során figyelemmel van a tartási és a külső /szállítási, tartási/ hőmérséklet egyensúlyára, megakadályozandó hogy madarai megbetegedjenek, elpusztuljanak. A szállítás és tárolás, árusítás során köteles arról meggyőződni, hogy a szállító, ill. tároló eszköz nem hordoz baleset- vagy sérülés lehetőséget madarai számára. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a szállításra, tárolásra, árusításra összezárt madarak egymást zavarják, sérült okoznak egymásnak, úgy köteles a helyzetet megszüntetni, s a madarakat különválasztani, a sérült madarat külön helyezni és megfelelően ellátni. A madarak szállításánál, kiállításánál, ideiglenes tárolásánál gondoskodik madarai megfelelő ellátásáról. A tartási hőmérséklethez hasonló hőmérsékleten szállítja és helyezi el, túlzott huzatnak, hidegnek, illetve nagy hőmérsékletingásnak, tűző napnak nem teszi ki. A brutalitást, a rossz bánásmódot semmilyen körülmények között sem tolerálja.
II. 6. A tenyésztett madarak értékesítésével, vevőkkel kapcsolatos etikai normák

A tenyésztő szívén viseli madarai szaporulatának sorsát. Igyekszik mindent megtenni azért, hogy a szaporulat hozzá hasonlóan gondolkodó, a díszmadártartásról azonos nézeteket valló gazdához kerüljenek.
A díszmadártenyésztő nem ad el madarat olyan kereskedőnek, díszállat-kereskedésnek, mely vélhetőleg nem biztosítja a jelen DEK- ben is felsorolt alapvető díszmadártartási körülményeket a madarak számára. A díszmadártenyésztő semmilyen körülmények között sem adja el tenyésztett madarait nyereményjátékok rendezőinek, állatkísérletekhez.
A tenyésztő a lehetőségekhez képest minden potenciális vevőt gondosan vizsgáljon meg, hogy valószínűsíthetően alkalmas-e a vevő az adott faj egyedének megfelelő tartására, ellátására. A tenyésztőnek segítenie kell az utódoknak új otthont találni, amennyiben az eredeti vevő valamely ok folytán nem tud tovább törődni a tőle vásárolt madárral.
Mindenekfelett a tenyésztő legyen őszinte, amikor a vásárlókkal tárgyal, az eladásra kínált madarak korát, nemét, származását, egészségi állapotát, tulajdonságaikat illetően. A tenyésztő által eladott madarak vásárlói kapjanak rövid tájékoztatást a madár tartásához alapvetően szükséges etetési, tartási ismeretekről, amennyiben értékesebb madárról van szó, készüljön adásvételi szerződés, mely egyértelműen szabályozza a vevő és az eladó jogát és kötelességeit, a jótállás, szavatosság, garancia feltételeit.
A tenyésztő madarával kapcsolatban csak a valós tényeket és eredményeket közölheti, amikor tenyésztéssel kapcsolatban felvilágosítást ad másik fél részére. Ilyenkor tartózkodik egy harmadik fél madarainak becsmérlésétől. Hirdetéseiben kizárólag a valóság közlésére szorítkozik, és tartózkodik az öndicsérettől. A tenyésztő a madarainak eladásra való hirdetésénél és az érdeklődők, vevők tájékoztatásánál is csak a valós tényekre szorítkozik, különös tekintettel az eladó madár származására, fajára, korára, nemére vonatkozólag, valamint amennyiben tenyésztésben volt, akkor a tenyésztés során tapasztalt viselkedésére, eredményességére vonatkozólag.
A tenyésztő a nála eladó madár után érdeklődőknek korrekt és mindenre kiterjedő tájékoztatást ad az eladó madárról, eredményeiről. A vevőket tájékoztatja az eladásra kínált egyed általa megfigyelt tulajdonságairól, várható jellemzőiről. Világossá teszi, hogy az adott egyed kiállítási esélyes-e, vagy várhatóan nem haladja meg egy házikedvenctől elvárható minőséget.
A díszmadártenyésztő kezdő díszmadarasnak, kiskorúnak kizárólag teljesen egészséges, tartásra és eredményes tenyésztésre alkalmas madarat kínál eladásra, megóvandó a kezdőt az esetleges kezdeti kudarcoktól. Kezdő és kiskorú vásárló esetén kiemelten segít a megfelelő faj és egyed kiválasztására, a későbbiekben is igyekszik kapcsolatot tartani vevőjével, tanácsaival, tapasztalataival segíti őt. Az általa tenyésztett madarak eladási árának meghatározásakor nem él vissza a vevő esetleges tájékozatlanságával. Tenyésztett és eladásra kínált madarainak eladási árát a reális piaci viszonyok tükrében határozza meg, a madár tényleges értékének tükrében, a normális piaci különbségek határain belül.
A tenyésztő nem adja át új tulajdonosának a fiatal madarat, amíg nem győződött meg arról, hogy a madár önálló táplálkozásra, önálló életre képes. Kivételt képez ez alól a kézzelnevelésre átadott szaporulat.
A szaporulatát lehetőleg egyedi jelöléssel /gyűrű, chip/, illetve származási igazolással adja át új tulajdonosának.
A tenyésztője által a vevőnek átadott díszmadár kifogástalan egészségi állapotban legyen, amit annak megjelenése és viselkedése is tanúsít.
A tenyésztő a nála kelt értékesebb madarak eladásának körülményeit adásvételi szerződésben rögzíti. Ennek tartalmaznia kell a madár beazonosításához szükséges jellemzőket és jegyeket, jelöléseket. Az adásvételi szerződésben meg kell állapodni a garanciális feltételekről, esetleges fellépő problémák esetén a kompenzáció vagy a visszavétel, esetleg csere körülményeiről, a törvényi rendelkezések feltétlen betartása mellett.
Kérje meg a vevőt, hogy a madár elhelyezésével kapcsolatos esetleges későbbi problémák esetén először a tenyésztővel vagy az egyesülettel vegye fel a kapcsolatot. A tenyésztő minden tőle telhető segítséget adjon meg, ha a tőle származó madár későbbi elhelyezése válik szükségessé (családi problémák, egészségi ok, stb.)

II. 7. A tenyésztőtársakkal, egyesületi tagokkal kapcsolatos normák

A díszmadártenyésztő tapasztalataival, ismereteivel segíti a kezdő díszmadártartókat, az új egyesületi tagoknak segít a beilleszkedésben is. Egyesületének tagjait tájékoztatja az általa tartott fajokkal kapcsolatban, s igyekszik azokat népszerűsíteni minden körben.

II. 8. Általános viselkedési normák

A díszmadártenyésztő úgy viselkedik, másokkal, ahogy ő szeretné, hogy mások viselkedjenek vele azokban a helyzetekben is, melyeket a DEK nem említ. Mindenkor betartja a DEK- ben foglaltakon túl az alapvető tisztességes és kultúrált magatartásra vonatkozó írott és íratlan szabályokat, s ezt elvárja családjának tagjaitól is. Ha tudomására jut egy klubtársának ettől eltérő, a DEK alapvető célkitűzéseivel és szellemével ellentétes magatartása, cselekedete, azt azonnal a klub vezetőségének ill. etikai bizottság tudomására hozza."

_________________
A rács túloldalán pihegő madárka is te vagy, egy rész belőled...


 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Hozzászólás a témához  [ 3 hozzászólás ] Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés ebben a témában:
Ugrás:  

Pontos idő: 2020 feb. 26, 14:12
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO