Támogassa egyesületünket adójának 1%-ával


Hozzászólás a témához  [ 13 hozzászólás ] 
Keresés ebben a témában:
Szerző Üzenet
Offline
Aranykoszorús mestertenyésztő
Avatar
Csatlakozott: 2006 okt. 16, 17:49
Hozzászólások: 3356
Tartózkodási hely: Szeged
Valódi név: Eszteró Lajos
   
Hozzászólás 2010 aug. 27, 7:40 
kuvik írta:
Helló!!!

Szeretném javasolni, hogy az alapszabály konkrétan rögzítse, hogy a szövetség munkájában csak olyan szervezet működhessen, és rendelkezzen képviseleti joggal, akinek a működése kielégíti a jogi normákban foglaltakat. Vagyis: ne vállalja a szövetség olyan "partizán csapotok" legalizációját, akik semmilyen törvényi előírásokat (jogszabályi követelmények, pénzügyi-számviteli törvények) nem tartanak be. Nem kényszerítheti a szövetség egyik legálisan működő egyesületét sem arra, hogy az ilyen "partizán csapatok" helyett a legálisan működők vigyék el az esetleges "balhét", ha netán az "illetékes hatóságok" előtt megbuknak a törvénytelenségeikkel.
A Felügyelő Bizottságok sorban elmulasztották ezen nem legitimen működő szervezetek ellenőrzését, hiszen ezen "szervezetek" nem rendelkeztek önállósággal, így a FB- nek felügyeleti jogot kellett volna fölöttük gyakorolni. Ha valakik képtelenek legitimen dolgozni, azokkal senki nem írhatja elő az együttműködésünket.
Ha szövetség teljes jogú tagjai akarnak lenni, akkor nekik is a törvényes utat kell választaniuk.
Vagyis jelenleg a szövetség "vezetése" egy amúgy törvénytelen helyzetbe sodorta a legitimen működőket. (!?!?!?!?)
De mint látjuk, továbbra sem jönnek a módosító javaslatok, és én is úgy döntöttem, hogy részemről is vége.
:30:


Szervusz Sanyi !

Véleményeddel teljes mértékben azonosúlok. Egy mondatodat kivéve, és ezt ki is emeltem pirossal....

Az igaz, hogy későn, de a 2o1o - évi Ellenőrző Bizottsági beszámolóban erről a témáról is adtunk helyzetelemzést, igaz rövidet és nem teljeset, de mivel az eddigi egész MDOSZ elnökségi munka a szövetség szétzilálására ment ki, így igazán ez a kérdés a perifériára került, de az EB részéről nem lett figyelmen kívűl hagyva.
Szószerint idézem az EB beszámolóját.

6. oldal 4. pont c. bekezdés:

" Jelenleg 4 szakcsoport közvetlen a szövetség elnökségének az irányítása alá tartozik.
Nevezetesen : a

H o3 Békés megyei csoport ( közeljövőben önállósodik ),
H o7 Békés városi csoport,
H 56 Szolnoki csoport,
H-MNK Roller kanári csoport.

Szervezeti irányításukra a jelenlegi elnökségnek nincs elképzelése, megválasztásuk óta nem foglalkozott az irányításukkal.
Beszámolási időszakra a gazdálkodási tevékenységük a szövetség naplófőkönyvében nem követhető nyomon.
Szervezeti életük alakulásáról a vizsgált időszakban nem található sem saját jelentés, sem az elnökség által készített bármilyen dokumentáció.
Gazdálkodási tevékenységükre vonatkozólag szabályozást sem az alapszabály, sem az SZMSZ nem tartalmaz.
Erre vonatkozó MDOSZ elnökségi, vagy más határozat nem található.
Működését az alapszabályban és az SZMSZ-ben is szabályozni javasoljuk."


Ez egy kezdeti lépés volt, de igérem, - ha netalántán sikerűl a következő választáson végre legitim vezetést megválasztani - hamarosan rendeződni fog ez a kérdés is.

_________________
üdvözlettel : -el-


 
Offline
Bronz fokozatú IDRE díjas
Avatar
Csatlakozott: 2006 dec. 24, 6:00
Hozzászólások: 605
Tartózkodási hely: Karcag
   
Hozzászólás 2010 aug. 25, 20:15 
Helló!!!

Szeretném javasolni, hogy az alapszabály konkrétan rögzítse, hogy a szövetség munkájában csak olyan szervezet működhessen, és rendelkezzen képviseleti joggal, akinek a működése kielégíti a jogi normákban foglaltakat. Vagyis: ne vállalja a szövetség olyan "partizán csapotok" legalizációját, akik semmilyen törvényi előírásokat (jogszabályi követelmények, pénzügyi-számviteli törvények) nem tartanak be. Nem kényszerítheti a szövetség egyik legálisan működő egyesületét sem arra, hogy az ilyen "partizán csapatok" helyett a legálisan működők vigyék el az esetleges "balhét", ha netán az "illetékes hatóságok" előtt megbuknak a törvénytelenségeikkel.
A Felügyelő Bizottságok sorban elmulasztották ezen nem legitimen működő szervezetek ellenőrzését, hiszen ezen "szervezetek" nem rendelkeztek önállósággal, így a FB- nek felügyeleti jogot kellett volna fölöttük gyakorolni. Ha valakik képtelenek legitimen dolgozni, azokkal senki nem írhatja elő az együttműködésünket.
Ha szövetség teljes jogú tagjai akarnak lenni, akkor nekik is a törvényes utat kell választaniuk.
Vagyis jelenleg a szövetség "vezetése" egy amúgy törvénytelen helyzetbe sodorta a legitimen működőket. (!?!?!?!?)
De mint látjuk, továbbra sem jönnek a módosító javaslatok, és én is úgy döntöttem, hogy részemről is vége.
:30:

_________________
Üdv: Vajó Sándor


 
Offline
IDRE tag
Avatar
Csatlakozott: 2006 okt. 15, 22:04
Hozzászólások: 3579
Tartózkodási hely: Budapest
Valódi név: Küzmös Csaba
   
Hozzászólás 2010 aug. 25, 18:44 
Sziasztok,

na volt egy picit nekem is időm belemélyedni a dolgokba.
Kezdve az egyszerűbbel, ez előttem szólók javaslatait figyelembe véve:

6. §. (1) A Szövetség tagja az lehet, aki a Szövetség alapszabályát elfogadja, az abban megállapított tagdíjat megfizeti (2. sz. melléklet)
Lajos javaslatát nézve, itt meghatározni a tagdíjfizetés időpontját, pl. : tagdíjat tárgyév január 31.– ig megfizeti.

7. §. (1) b. pont.
egy szövetség az civil szervezetek magasabb szerveződése, ebbe az én értelmezésembe nem fér bele magánszemély. Mivel nincs is a szövetségnek magánszemély tagja, aki nem kapcsolódik szervezethez (legyen az akár a szövetség szervezetén belül működő szakosztály) nem is okoz senkire nézve sem hátrányt a törlése. Javaslom a b pont törlését.
Törlése esetén a 7. §. (3) pont is értelmét veszti, a rá hivatkozó 13. §. (5)b. ponttal együtt.

13. §. (7)-(8) pontjai:
a küldöttek mandátumáról szóló szabályozások nem életszerűek, használhatatlan megkötések. Ha elfogadjuk Lajos javaslatát, miszerint egyszerű megbízólevéllel igazolja a küldött a képviseleti jogát, akkor pedig értelmetlenek is. Ehelyett elegendő egyetlen megkötés, az hogy a küldött legyen a tagszervezet tagja és a szövetség tagja is.

----------------------------------------------

Egy picit komolyabb, átrágandóbb dolog a tagság, mint fogalom:
a III. fejezet (A SZÖVETSÉG TAGSÁGA) és a IV. fejezet (A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI) tagsági fogalma kusza, gyakran félreérthető, összekeverhető. A Szövetség tagsága szervezetekből áll (ezek az egyesületek, szakosztályok, klubok, melyeket a továbbiakban hívjuk tagszervezetnek mondjuk), illetve ezen tagszervezetek tagjaiból. Az alapszabály mind a két személyiségre ugyan azt a nevet használja, holott nem ugyan arról van szó, és más kötelezettségeket, jogokat is ír elő neki. Pontosabban:

9. §. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

(1) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, törléssel szűnik meg. tagszervezetre vonatkozik

(2) A tagfelvételi kérelem az országos elnökségnél nyújtható be. A tagfelvételi kérelmet az elnökség soron következő ülésén elbírálja. Elutasító állásfoglalás esetén a küldött közgyűléshez lehet fellebbezni. A küldött közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. tagszervezetre vonatkozik

(3) Az elnökség a Szövetség tagjairól naprakész nyilvántartást vezet. a tagszervezetre és a tagra is vonatkozik

(4) A Szövetségből való kilépést írásban kell az elnökségnek bejelenteni. A kilépés bejelentése a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól és csak az ezekhez kapcsolódó jogaival élhet. tagszervezetre vonatkozik

(5) Törléssel szűnik meg a tagság a tag halálával, jogi személyiségű tag utód nélküli megszűnésével, valamint a
tagdíjfizetés felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén.
jelen pillanatban csak tagszervezet fizet tagdíjat

(6) A kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizárt tag jogaira és kötelezettségeire a (4) bekezdés az irányadó. mind a kettőre vonatkozik

...

10. §. A RENDES TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A rendes tag jogai
a. Részt vehet a Szövetség munkájában, rendezvényein.
b. Választhat és választható a Szövetség szerveibe.
tagszervezetet nehezen lehetne berakni tisztségviselői posztra... :)

13. §. (5) A küldöttek száma
a. a 9. §. (1) bekezdés a.) pontjában megnevezett tag (szervezet) – ek közgyűlésén választott küldöttek, minden
megkezdett 10 fő után 1 fő, melynek alapja az egyesületek által leadott regisztráció.
Na itt már különbséget tesz, nevesítve van a tagszervezet, illetve utalás a tagszervezet tagjára, akit regisztrálni kell.

Szóval javasolnám ezeket a fogalmakat jobban átgondolni, ennek megfelelően a szükséges pontokat átfogalmazni.


 
Offline
Aranykoszorús mestertenyésztő
Avatar
Csatlakozott: 2006 okt. 16, 17:49
Hozzászólások: 3356
Tartózkodási hely: Szeged
Valódi név: Eszteró Lajos
   
Hozzászólás 2010 aug. 13, 6:41 
Sikerűlt átrágnom magamat az alapszabály 14. §.-sáig és átgondolni, hogy mint egyesület mit tudnánk csont nélkűl bevállalni és természetesen végre is hajtani.

Az 1. § és 2.§.- nál névváltoztatást javaslok, Az utobbi események igencsak rossz szájízűvé tették az MDOSZ nevet.
( Én szeretném elfelejteni a történésekkel együtt a nevét is )

A 9.§. (3) kiegészíteném a következőkkel ....tagjairól "az elnökség felé negyedévente küldendő egyesületi változásjelentő alapján" naprakész nyílvántartást vezet.

A 1o.§. 2. a. pontját megváltoztatnám "a tagdíj belépéskori, vagy a tárgyév január 31. - i megfizetése"

f. pontját kiegészíteném : ... megóvása, " a bizonyítható károkozás megtérítése ."

13.§. (2) - pontnál a meghívót és benne a napirendi pontokat szerintem a 3o nap helyett elég 15 nappal korábban kikézbesíten.
Elötte 3o nappal viszont már E-mailban lehetne értesíteni a tagegyesületeket a várható küldöttgyűlés időpontjáról.

a (4) pont egy részét törőlném és a küldöttek képviseleti jogosságát az egyesület vezetése által kitöltött megbizólevélel lehetne igazolni, melyben a vezetés igazolja, hogy a küldött regisztrált tagja a szövetségnek. Ilyen igozolás nélkűl a tanácskozási jog megadásával a szavazati jogát meg kell vonní. Így elkerűlhető lenne, hogy a küldöttgyűlésen bárkit mint az egyesület és a szövetség tagját szerepeltetni lehessen.

az (5) pontnál feleslegessé válik a küldöttek választása, mivel ez az országos szervezésű egyesületeknél amúgy sem tartható be.
(c) pontja az ügyészségi állásfoglalás alapján törlendő.
a (9) pontnál a költségtérítés helyett az "utazási kölségüket" javaslom betenni. Mivel ez a pont esetleg félreérthető és az egyesületet tagi igény esetén más költségek elszámolására is kötelezheti. (szállás, étkezés és más egyéb költségek)

_________________
üdvözlettel : -el-


 
Offline
Avatar
Csatlakozott: 2008 okt. 18, 23:30
Hozzászólások: 292
Tartózkodási hely: Szabadka
Valódi név: Tomek Róbert
   
Hozzászólás 2010 aug. 12, 8:31 
Sziasztok

Néhány dolgot szeretnék hozzáfűzni az elhandzottakhoz , nem módositási javaslatokat szeretnék tenni , mivel ez a TI dolgotok de esetleg üsszehasonlitásokat tudok tenni a mi ( szerbiai) alapszabályzatunkkal ( igaz tudom hogy valaki le is forditotta és még pényzt is kért érte :( , én természetesen örömmel segitek , nem azt gondolom hogy a miénk tökéletes de vannak benne jól alkalmazható elemek amiket akár be is lehet illeszetni más alapszabályzatokba is ) Úgy hogy ha bármi érdekel benneteket rendelkezésetekre állok !

néhány példa ami mondjuk szerintem jó és meg is oldaná a te problémáitokat is pl:
-Minden eggyesületet 1 mandátum illet meg kivéve ha 50 - nél több tagja van és 2 tagdijjat fizet akkor jogosult 2 mandátumra !!
- Csak azok az eggyesületeknek van szavazati joguk az évi közgyűlésen akik befizették az adott évre a tagdijjat ( ezt befizetési papirral is bizonyitani kötelező ! )
- azok az eggyesületek akik 3 évig nem fizetnek tagdijjat automatikusan törlődnek az eggyesületek listájáról és ujrafelvételükhöz minden olyan feltételnek meg kell felelniük mintha soha nem lettek volna tagok
-a közgyűlés határozatképes 50%+1 fővel ( országgyűlésben is ez elegendő :D )
-a mandátum nincs névhez kötve , mindek képviselőnek hoznia kell magával az eggyesőlet által hitelesitett felhatalmazás és ez jogosija fel hogy az eggyesületet képviselje ( hisz a mandátumok nem a személyeké hanem az eggyesületeké)
üdv ROBY


 
Offline
Bronz fokozatú IDRE díjas
Avatar
Csatlakozott: 2006 dec. 24, 6:00
Hozzászólások: 605
Tartózkodási hely: Karcag
   
Hozzászólás 2010 aug. 12, 7:19 
Helló!!!

Nos, mint várható volt, nem nagy a tolongás.
Már szóban többször elmondtam, de most ide leírom:

13.§. (4) bek. -Ha ez a pont nem teljesíthető, akkor törölni kellene az alapszabályból, vagy aki nem tartja be az önként lemond a képviselet jogáról. Szerintem e pont törlése lenne a jobb választás.

13.§. (5) bek. -Szerintem a a meghatározás, hogy regisztráció pontosabb körűlírást kellene hogy tartalmazzon. Sőt, szerintem is újra kellene gondolni a regisztráció mikéntjét, és kivitelezését. Az, hogy kell, szerintem nem vitatéma. Szerintem amit a Gyepes Imi mondott- igaz, hogy abban az esetben nem oda tartozott,- de az is megfontolandó, részemről pedig támogatandó.

14.§. (1) bek. - Sehol nem találok olyan jogi előírást mely nekünk 2/3 -ot írna elő. Ez szerintem egy nagy "baklövés" volt, és évek óta az egyik pontja a " nagy szívatásoknak". Jogszabályi előírások között mindíg, és mindenhol az 50%+ 1 fő szerepel. Talán idelye lenne kijavítani.

14.§. (2) bek. -Na ez pedig számomra a legdiletánsabb pont, amivel évek óta "szivatva " van a tagság. Nem tudom a hátterét, hogy ez miért így került az alapszabályba, de ez egy olyan pont, mintha "direkt szivatás" lenne. Mindenhol elfogadott, hogy kis "időcsúszással"- legtöbb esetben egy óra múlva- változatlan napirendi pontokkal, a megjelentek létszámától függetlenül a határozatképes küldöttgyűlést/közgyűlést megtartják. Ha valaki nem érzi fontosnak, hogy a döntésekben az akaratát képviselje, akkor az sem egy hónap, sem egy év múlva nem fogja fontosnak érezni.

Részemről ennyi amit MOST fontosnak éreztem.

_________________
Üdv: Vajó Sándor


 
Offline
Avatar
Csatlakozott: 2007 dec. 9, 13:28
Hozzászólások: 921
Tartózkodási hely: Nyírtura
   
Hozzászólás 2010 aug. 10, 18:42 
Idemásolva így nézni. A teljes word dokumentum is rendelkezésre áll.


Magyar Díszmadártenyésztők Országos Szövetsége


ALAPSZABÁLYI.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §.

A Magyar Díszmadártenyésztők Országos Szövetsége a díszmadártartással és tenyésztéssel, egyes a természet és állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott, önkormányzati elv alapján működő szakmai, érdekképviseleti szervezet.

2. §.

1. A társadalmi szervezet neve

Magyar Díszmadártenyésztők Országos Szövetsége
(a továbbiakban: Szövetség)


2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Arany János út 7. 1/10


3. Működési területe

A Magyar Köztársaság

4. Felügyelete

- Törvényességi felügyeletét a Fővárosi Főügyészség
- adóellenőrzését az APEH területileg illetékes Igazgatósága
- a költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el.

5. Bélyegzője: az I. számú melléklet szerint

6. A Szövetség az 1997. évi CLVI. törvény által meghatározott közhasznú tevékenységet folytat, konkrétan:
- 26. §. c/4. szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- 26. §. c/8. szerinti természetvédelem, állatvédelem.

7. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független szervezet, azoknak anyagi támogatást
nem ad.

8. A Szövetség rendezvényei nyíltak, azokon bárki részt vehet. A részvétel lehetőségéről Kiadványainkban, szórólapok,
hirdetmények útján adunk tájékoztatást.
9. A Szövetség jogutódja az 1902-ben alakult Magyar Nemeskanári Tenyésztők Országos Egyletének.

3. §.

A Szövetség tagja az Ornithológiai Világszövetségnek (C.O.M), annak alapszabályát és egyéb szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el.II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATAI

4. §.
A SZÖVETSÉG CÉLJA

1. A Magyar Köztársaságban szervezi és koordinálja a díszmadártartással és tenyésztéssel kapcsolatos tevékenységet,
képviseli tagjai érdekeit, részt vesz a COM munkájában.

2. Kiadványain keresztül és kiállításai, nyílt szakmai napjai keretében, tagjainak bevonásával közreműködik a természet
és állatvédelmi célok megvalósításában. Ezek érdekében szorosan együttműködik az e területen dolgozó állami és
más társadalmi szervezetekkel.


5. §.
A SZÖVETSÉG FELADATAI

- A díszmadártenyésztés népszerűsítése, fejlesztése.
- A fejlesztési célok, meghatározása, megvalósításának szervezése.
- Önként vállalt, illetve együttműködési megállapodáson alapuló természetvédelmi és állatvédelmi feladatok ellátása, szervezése.
- A Washingtoni Egyezmény és az Állatvédelmi Törvény betartása és betartatása.
- A kiállítási és versenyszabályok megállapítása, betartásuk ellenőrzése.
- A tenyésztési követelményrendszer kidolgozása, tenyésztői címek elbírálása, odaítélése.
- A hazai kiállítási és versenynaptár jóváhagyása, a kiállítások és versenyek rendezésének koordinálása.
- A fegyelmi – etikai szabályok megállapítása, fegyelmi jogkör gyakorlása.
- A díszmadártenyésztők képviselete külföldön és belföldön.
- A versenybírók és más szakemberek képzésének és továbbképzésének megszervezése, a bírók vizsgáztatása és minősítése.
- A Szövetség központi nyilvántartásainak vezetése. A Szövetség működéssel kapcsolatos irataiba az Elnökkel való előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet.
- A tagok olyan vitás ügyeinek intézése, melyek nem tartoznak már szerv hatáskörébe.
- Jogszabályokban meghatározott, a Szövetség működést, a díszmadártenyésztést befolyásoló egyéb feladatok ellátása.

III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

6. §.
A SZÖVETSÉG TAGJAI

(1) A Szövetség tagja az lehet, aki a Szövetség alapszabályát elfogadja, az abban megállapított tagdíjat megfizeti (2. sz.
melléklet)

(2) A Szövetség tagjai az őket megillető jogok és kötelezettségek alapján:
a.) rendes tagok
b.) pártoló tagok

7. §.
A RENDES TAGOK
(1) A szövetség rendes tagja lehet
a.) szakosztály, egyesület, klub
b.) magánszemély

(2) Magánszemély csak egy,az (1) bekezdés a.) pontjában felsorolt szervezeten keresztül lehet a Szövetség tagja.

(3) Amennyiben a magánszemély lakóhelyén (megyéjében) nem működik szakosztály, egyesület, vagy klub, úgy
közvetlenül is a Szövetség tagja lehet.

8. §.
A SZÖVETSÉG PÁRTOLÓ TAGJAI

A Szövetség pártoló tagja lehet az a magán-, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a Szövetség céljainak megvalósítását erkölcsileg és anyagilag támogatja.

9. §.
A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

(1) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, törléssel szűnik meg.

(2) A tagfelvételi kérelem az országos elnökségnél nyújtható be.
A tagfelvételi kérelmet az elnökség soron következő ülésén elbírálja.
Elutasító állásfoglalás esetén a küldött közgyűléshez lehet fellebbezni.
A küldött közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

(3) Az elnökség a Szövetség tagjairól naprakész nyilvántartást vezet.

(4) A Szövetségből való kilépést írásban kell az elnökségnek bejelenteni.
A kilépés bejelentése a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól és csak az ezekhez
kapcsolódó jogaival élhet.

(5) Törléssel szűnik meg a tagság a tag halálával, jogi személyiségű tag utód nélküli megszűnésével, valamint a
tagdíjfizetés felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén.

(6) A kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni.
A kizárt tag jogaira és kötelezettségeire a (4) bekezdés az irányadó.

IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

10. §.
A RENDES TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


1. A rendes tag jogai
a. Részt vehet a Szövetség munkájában, rendezvényein.
b. Választhat és választható a Szövetség szerveibe.
c. Észrevételeket, javaslatokat tehet és véleményt nyilváníthat a Szövetség tevékenységével kapcsolatban.

2. A rendes tag kötelezettségei
a. A tagdíj megfizetése
b. A Szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak, a Szövetség szervei által hozott határozatoknak
megtartása, megtartásuk elősegítése.
c. A Washingtoni Egyezmény és az Állatvédelmi Törvény betartása.
d. Az élő környezet védelme, környezetvédelmi propaganda kifejtése.
e. A díszmadár tenyésztés népszerűsítése, fejlődésének elősegítése.
f. A Szövetségi vagyon gyarapítása, megóvása.

11. §.
A PÁRTOLÓ TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

(1) A pártoló tagok jogai
a. Részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein.
b. Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetséget és a díszmadártenyésztést érintő
kérdésekkel kapcsolatban.

(2) A pártoló tagok kötelezettségei
a. A vállalt hozzájárulás megfizetése.
b. a szövetségi alapszabály és egyéb szabályzatok, határozatok megtartása.
c. A díszmadártenyésztés népszerűsítése, környezetvédelmi propaganda kifejtése.


V.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

12.§.
A SZÖVETSÉG SZERVEI

a.) A Szövetség küldött közgyűlése
b.) A Szövetség rendkívüli küldött közgyűlése
c.) A Szövetség Elnöksége
d.) Az Ellenőrző Bizottság
e.) A Fegyelmi Bizottság
f.) Az Egyeztető Bizottság
g.) A Szakbizottságok

VI.
A SZÖVETSÉG KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉSE

13. §.
A KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS ÖSSZAHÍVÁSA

(1) A Szövetség legfőbb szerve a küldött közgyűlés.
(2) A küldött közgyűlést az Elnökségnek évente egy alkalommal úgy kell összehívni, hogy annak időpontját, helyét,
napirendjét, a tagok legalább 30 nappal előbb, írásban megkapják.
(3) A küldött közgyűlésen szavazati joggal (5) pont szerint választott, vagy delegált küldöttek vesznek részt.
(4) A küldött közgyűlésen minden küldött egy szavazati joggal rendelkezik. A szavazati jogot gyakorló küldöttek nevét a
küldött közgyűlés előtt legalább 14 nappal – írásban – közölni kell az Elnökséggel.
(5) A küldöttek száma
a. a 9. §. (1) bekezdés a.) pontjában megnevezett tag (szervezet) – ek közgyűlésén választott küldöttek, minden
megkezdett 10 fő után 1 fő, melynek alapja az egyesületek által leadott regisztráció.
b. a 7. §. (3) bekezdésében megnevezett tagok delegált küldöttei, 10 tagonként 1 fő.
c. a Szövetség Elnökségének tagjai.

(6) Küldöttnek az a személy választható, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

(7) A küldöttek mandátuma 4 évre szól, de alkalmatlanság esetén a mandátum lejárata előtt is visszahívhatók.

(8) A küldöttek mandátuma megszűnik
a. a választási ciklus lejártával,
b. lemondással,
c. visszahívással,
d. elhalálozással,
e. a szövetségből történő kizárással.

(9) A küldöttek tisztségüket díjazás nélkül látják el. Költségüket a delegálók fedezik.

(10) A küldöttek jogai
a. részvétel a szövetség küldött közgyűlésén, a választók érdekeinek, véleményeinek képviselete,
b. a szavazati jog gyakorlása.

(11) A küldöttek kötelezettségei
a. a küldött közgyűlés munkájának elősegítése
b. a választók tájékoztatása a küldött közgyűlésről.

(12) A Szövetség küldött közgyűlése nyilvános.


14.§.
A KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE

(1) A küldött közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogusultak 2/3-a jelen van.
(2) Határozatképtelenség esetén a küldött közgyűlést 15-30 napon belül újra össze kell hívni. Az eredeti napirenddel 15-
30 napon belül összehívott új küldött közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A tagokat
figyelmeztetni kell a távolmaradás következményeire.

15.§.
A KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

(l) A küldött közgyűlés napirendjére a Szövetség elnöke tesz javaslatot és terjeszti a küldött közgyűlés elé.

(2) A Szövetség küldött közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalnia kell.

a.) a Szövetség tevékenységéről szóló éves beszámoló és közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása,

b.) a Szövetség éves költségvetésének és az előző évi költségvetés teljesítésének elfogadása,

c.) az Ellenőrző Bizottság beszámolója

d.) a Szövetség tagjai által a (3) bekezdés szerint beterjesztett javaslatok.

(3) A (2) bekezdés d.) pontjában említett javaslatokat napirendre kell tűzni, ha azokat a küldött közgyűlés időpontja előtt
legalább két héttel benyújtották az Elnökséghez. Az -e határidő után, vagy a Szövetség küldött közgyűlésén
beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a többség elfogadja.

16.§.
A KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE

(l) A küldött közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a. az Elnökség beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása,
b. az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása,
c. az alapszabály, valamint a Fegyelmi Szabályzat megállapítása és módosítása,
d. a Szövetség éves költségvetésének elfogadása, .
e. az elnökség, az Ellenőrző Bizottság megválasztása, visszahívása,
f. a tagdíj méretének megállapítása,
g. a tiszteletbeli elnöki cím adományozása és esetleges megvonása,
h. nemzetközi szervezetbe való be- és kilépés elhatározása,
i. a középtávú fejlesztési program elfogadása,
j. A kizárás és tagfelvétel, illetve fegyelmi kérdésben hozott elnökségi határozat elleni jogorvoslati kérelem
elbírálása.
k. a Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlásának kimondása,
1. mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály a küldött közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal, illetőleg amelyeket a küldött közgyűlés a saját hatáskörébe von.

17.§.
A KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA

(1) A küldött közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, de 2/3-os többség
szükséges az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásához, a Szövetség feloszlásának kimondásához és a
tisztségviselők visszahívásához..
(2) A küldött közgyűlésen szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól-indokolt esetben-a küldött
közgyűlés elnöke adhat felmentést.
(3) A küldött közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatási
keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

(4) A küldött közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot bármilyen kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a
indítványozza.
(5) A küldött közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a küldött közgyűlésen
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, a határozatot támogatók és
ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet a küldött közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és a küldött
közgyűlés elején megválasztott két személy hitelesíti. A küldött közgyűlés határozatait az Elnökség a távollévő tagok
és az érdekeltek számára írásban megküldi. A határozatokat és az éves beszámolót a Szövetség belső kiadványaiban
közzéteszi.

18.§.
A TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA

(l) A küldött közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők
a. az elnök
b. az alelnökök
c. az elnökség tagjai
d. az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai

(2) A Szövetség tisztségviselőit a küldött közgyűlés 4 évre választja.

(3) A tisztségviselőket megválasztó küldött közgyűlés előtt legalább 2 hónappal a Szövetség elnöksége Jelölő Bizottságot
hív össze. A Jelölő Bizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát a Bizottság
elnöke terjeszti a küldött közgyűlés elé. A Bizottság javaslata helyszíni jelöléssel kiegészíthető, ha azt legalább 10
jelenlévő küldött támogatja.

(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok több mint 50%-át megszerezte.

(5) Ha az Elnökségben a küldött közgyűlés által megválasztott tagok létszáma kiválás következtében a felére csökken, az
Elnökségnek rendkívüli küldött közgyűlést kell összehívnia.

VII.
A SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉSE
19.§.

(l) Rendkívüli küldött közgyűlést kell összehívni
a. a Szövetség elnökségének többségi határozata alapján
b. ha a Szövetség tagjainak 1/3-a ok- és cél megjelölésével írásban kéri
c. ha a törvényességi felügyeletet gyakorló valamelyik szerv elrendeli
d. az Ellenőrző Bizottság elnöke kezdeményezi

(2) A rendkívüli küldött közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezését követő 30 napon belül össze kell hívni.

(3) A rendkívüli küldött közgyűlésre egyebekben a küldött közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

VIII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE

20.§.
AZ ELNÖKSÉG TAGJAI

(l) Az Elnökség létszáma 11 fő.

(2) Az Elnökség tagja csak olyan személy lehet, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az Elnökség tagjai
tisztségüket díjazás nélkül látják el, de igényt tarthatnak költségtérítésre

(3) Az Elnökség tagjai
a. az elnök

b. az alelnökök (3 fő)
c. az elnökségi tagok (7 fő)

(4) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei
a. az elnökségi üléseken, a határozatok meghozatalában való részvétel,
b. észrevételek, javaslatok tétele,
c. felvilágosítás adása és kérése a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban,
d. javaslattétel rendkívüli küldött közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e. megbízás alapján a Szövetség képviselete,
f. a szövetségi határozatok, döntések megtartása, végrehajtása.

(5) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

(6) Az elnökségi tagság megszűnik
a. a mandátum lejartával
b. lemondással
c. visszahívással,
d. elhalálozással
e. a Szövetségből történő kizárással.

21.§.
AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE

(l) A Szövetség munkáját két küldött közgyűlés között az Elnökség irányítja. Az Elnökség a Szövetség működését érintő
kérdésekben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, melyek az Alapszabály szerint a küldött közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente az elnök hívja össze
úgy, hogy az elnökségi ülés napirendjét 15 nappal korábban írásban közli az érintettekkel.

(2) Az Elnökség feladatai, hatásköre
a. a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
b. a Szövetség küldött közgyűlésének összehívása,
c. a szövetségi határozatok végrehajtásának elősegítése, a végrehajtás ellenőrzése, tagfelvételi kérelmek elbírálása,
d. a Szövetség működésével kapcsolatos szakmai szabályzatok-a Fegyelmi Szabályzat és az Alapszabály kivételével-
megállapítása, módosítása,
e. középtávú fejlesztési és éves munkaprogramok kidolgozása, küldött közgyűlés elé terjesztése, nemzetközi
kapcsolatok koordinálása,
f. az éves költségvetés és beszámoló, közhasznúsági jelentés, közhasznú beszámoló összeállítása,
g. szövetségi kiállítások és versenyek kiírása, a hazai kiállítási és versenynaptár jóváhagyása,
h. az általa létrehozott bizottságok tisztviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése,
i. a Küldött közgyűlés és az Elnökség döntéseiről készült „Határozatok könyve" vezetése,
j. a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg fegyelmi jogkör gyakorlása,
k. állami kitüntetések, szövetségi alapítású és egyéb elismerések adományozására javaslattétel,
1. tenyésztői címekkel, valamint versenybírói minősítésekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
m. döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket a jogszabály, illetőleg a Szövetség küldött közgyűlése a
hatáskörébe utal.

(3) Az elnökség megfelelő fedezet birtokában dönt a rendívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot
meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról,
átcsoportosításáról.

22.§.
AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

( l ) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét.
(2) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt nyilvánosságra kell hozni a Díszmadár Magazin és a Kalit
Magazin az elnökségi ülést kővetően megjelenő első számában. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntéseket, a
döntéseket támogatók és ellenzők arányát.
(3) Az elnökség ülései nyilvánosak.
(4) Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon 7 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

IX.
A SZÖVETSÉG ELNÖKE, ALELNÖKEI

23.§.

(1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig -
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető
tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

(2) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke, aki az Elnökség közreműködésével irányítja a Szövetség
tevékenységét.
' .
(3) Az elnök feladatai és hatásköre
a. a küldött közgyűlés és az Elnökség illéseinek vezetése
b. a Szövetség képviselete,
c. a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységeiről
d. a munkaviszonyban álló dolgozó felett a munkáltatói jogkör gyakorlása
e. aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
f. döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldött közgyűlés, az elnökség, illetőleg a
Szövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,
g. mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a küldött közgyűlés vagy
az elnökség a hatáskörébe utal.
(4) Az elnök valamely jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szövetség
más tisztségviselője átruházhatja.
(5) Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott alelnök helyettesíti kivéve azokat az ügyeket,
amelyeket magának fenntartott.
(6) Az alelnök feladatai és hatásköre
a. az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldött közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése,
b. a szövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése javaslattétel ezek napirendjére,
c. kapcsolattartás a tagokkal és tagszervezetekkel,
d. aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
e. a szövetség képviselete,
f. személyi javaslatok tétele a bizottságok elnökeire, tagjaira.

X. A SZÖVETSÉG TISZTELETBELI ELNÖKE
24.§.

A szövetség tiszteletbeli elnöke lehet az a személy, aki a szövetség munkájában való aktív tevékenysége során, vagy a szövetség munkájának erkölcsi támogatásában kimagasló érdemeket szerzett. A tiszteletbeli elnök nem tagja az elnökségnek.

25.§.
XI. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

(1) A közgyűlés három fős Ellenőrző Bizottságot (elnököt és két tagot) választ négy évre. Az Ellenőrző Bizottság elnöke
és tagja csak olyan személy lehet, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

(2) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
- a Szövetség elnöke vagy az elnökség tagja
- a Szövetségnél a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll
- a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül - kivéve bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni
szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratának
megfelelő cél szerinti juttatást-,
- az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

(3) Az Ellenőrző Bizottság fő feladata a Szövetség Alapszabály szerinti működésének, gazdálkodásának ellenőrzése.
Munkája során az Elnökségtől jelentést, a munkatársaktól tájékoztatást kérhet. A Szövetség irataiba, könyveibe
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(4) Az Ellenőrző Bizottság köteles rendkívüli küldött közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha olyan jogszabálysértést,
vagy a Szövetség érdekeit sértő mulasztást észlel, melyek megszüntetése, hatásainak enyhítése küldött közgyűlési
döntést igényel, vagy az Elnökség felelősségét megalapozó tények birtokába jut.

(5) Amennyiben az Elnökség a törvényes működés helyreállításához szükséges lépést nem teszi meg, az Ellenőrző
Bizottság haladéktalanul köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

(6) Az Elnökség köteles rendkívüli küldött közgyűlést összehívni, ha az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma kettő alá
csökken.

(7) Az Ellenőrző Bizottság évi egy alkalommal teljes létszámban ülésezik. Ülésén megtárgyalja a Szövetség gazdálko-
dásának ellenőrzése során tapasztaltakat. Üléséről jegyzőkönyvet készít, melyet valamennyi bizottsági tag aláír. Az
Ellenőrző Bizottság a küldött közgyűlésen tapasztalatairól beszámol.

26. §.

XII. FEGYELMI BIZOTTSÁG

(1) A Fegyelmi Bizottság feladata a Szövetség tagjaival szembeni szövetségi fegyelmi eljárások lefolytatása. A Bizottság
munkáját az elnöke irányítja, létszáma 3 fő. A Szövetségben állandó Fegyelmi Bizottság nem működik. Fegyelmi ügy
esetén az elnökség az ügy jellegének megfelelő összetételű bizottságot jelöli ki.
(2) A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szövetség Fegyelmi Szabályzata állapítja
meg, melyet küldött közgyűlés hagy jóvá.
(3) A Fegyelmi Bizottság tagjai a szövetségben vezető tisztséget nem viselhetnek és nem állhatnak munkaviszonyban.


XIII. EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG

27.§.

(1) Az Egyeztető Bizottság feladata a Szövetség tagjai között vitás ügyek egyeztetése. A Bizottság munkáját az elnöke
irányítja, létszáma 3 fő. A Szövetségben állandó Egyeztető Bizottság nem működik. Vitás kérdés esetén az Elnökség
az ügy jellegének megfelelő összetételű bizottságot jelöl ki, tekintettel az összeférhetetlenségi szabályokra is.
(2) A Bizottság tagjai a Szövetségben, illetőleg a tagszervezetekben tisztséget nem viselhetnek és azokkal munkavi-
szonyban nem állhatnak.
(3) A Bizottság jogosult a tagok között a tenyésztői munka során keletkezett jogvita kivizsgálására. A Bizottság működé-
sének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.

XIV. BIZOTTSÁGOK

28.§.

(l) A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további bizottságokat hozhat létre

(2) A Bizottságok feladatait és hatáskörét a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata, a bizottságok működésének
részletes szabályait az Elnökség által jóváhagyott saját Működési Szabályzatuk határozza meg.

(3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi és szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre
rendelték őket.

(4) A bizottságok üléseire meg kell hívni az Elnökség képviselőjét.XV. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

29.§.

( l ) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. Bevételeit a tagsági dijak, a támogatások, a rendezvények és
vállalkozások bevételei képezik.

(2) A tagsági díj mértékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Támogatást a tagok, pártoló tagok, önkormányzatok, magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek és az államháztartás
alrendszeri adhatnak. A támogatásokat az adományozó által meghatározott célra, elsősorban a rendezvények finan
szírozására lehet felhasználni. A felhasználásról az Elnökség dönt.

(4) Az adományokat a törvény szerint nyilvántartásba kell venni.

(5) A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt közhasznú céljai elérésre fordítja. Vállalkozási
tevékenységét is ezek érdekében, közhasznú tevékenységét nem veszélyeztetve, másodlagosán végzi.

(6) Anyagok, pénzeszközök utalványozására a Szövetség nevében kötelezettség vállalására az elnök és valamelyik alel
nök együttesen jogosult.

(7) A Szövetség a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásait az irányadó könyvvezetési szabályok szerint vezeti.

(8) A Szövetség feloszlása esetén a felosztást kimondó küldött közgyűlés dönt a Szövetség vagyonáról azon elv betartá-
savai, hogy a vagyon csak természetvédelmi célokra fordítható. Bíróság által történő feloszlatás, vagy megszűnés
kimondása esetén is a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont természetvédelmi célokra kell fordítani.

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30.§.

( l ) A Szövetség Alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az elnökség
jogosult. Az elnökség állásfoglalása a Szövetség minden tagjára és szervére (a küldött közgyűlés kivételével) nézve
kötelező.

(2) A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a szövetségi munka során egymás között keletkezett vitás ügyekben
mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy más hatósághoz míg ügyüket az Egyeztető Bizottság ki nem vizsgálta,
abban a Szövetség illetékes szervei határozatot nem hoztak.

(3) Az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben az 1989. évi II. tv. és az 1997. évi CLVI tv, illetve a 219/1998. (12.
30.) kormányrendelet előírásai az irányadók.

(4) Ezt az Alapszabályt a 2000. december 9-én megtartott rendkívüli küldött közgyűlés elfogadta, a 2009 április 25.-I
küldöttközgyűlés módosította.


Törökbálint, 2009. április 25.____________________
elnök


____________________ __________________
hitelesítő hitelesítő

_________________
Varga Sándor
http://avikultura.blogspot.com/


 
Offline
Aranykoszorús mestertenyésztő
Avatar
Csatlakozott: 2006 okt. 16, 17:49
Hozzászólások: 3356
Tartózkodási hely: Szeged
Valódi név: Eszteró Lajos
   
Hozzászólás 2010 aug. 10, 16:26 
brimston írta:
Ha kéritek, berakom ide szerkeszthető formában


Oké.

Köszi Sanyi !

Az is jó lesz, így talán besegíthetünk mi is a véleményeinkkel.


ui : a mellékleteket is ha felraknád .......

_________________
üdvözlettel : -el-


 
Offline
IDRE tag
Avatar
Csatlakozott: 2009 dec. 15, 12:44
Hozzászólások: 6198
Tartózkodási hely: Érd
Valódi név: Malmarits Tamás
   
Hozzászólás 2010 aug. 10, 16:08 
Az biza jó lenne, mert én bár ki tudtam másolni, de szétesett az egész, nem maradt benne egy bit formázás, sortörés sem :(

_________________
It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.
Charles R. Darwin


 
Offline
Avatar
Csatlakozott: 2007 dec. 9, 13:28
Hozzászólások: 921
Tartózkodási hely: Nyírtura
   
Hozzászólás 2010 aug. 10, 15:53 
Ha kéritek, berakom ide szerkeszthető formában

_________________
Varga Sándor
http://avikultura.blogspot.com/


 
Offline
IDRE tag
Avatar
Csatlakozott: 2006 okt. 15, 22:04
Hozzászólások: 3579
Tartózkodási hely: Budapest
Valódi név: Küzmös Csaba
   
Hozzászólás 2010 aug. 10, 13:54 
Sziasztok,

a javasolt módosítást elvégeztem.

Az MDOSz alapszabálya letölthető innen:
http://mdosz.org/request.php?3

Majd este bemásolom, egyenlőre nem tudom kiszedni a védett PDF-ből.


 
Offline
Aranykoszorús mestertenyésztő
Avatar
Csatlakozott: 2006 okt. 16, 17:49
Hozzászólások: 3356
Tartózkodási hely: Szeged
Valódi név: Eszteró Lajos
   
Hozzászólás 2010 aug. 10, 9:13 
Szervusz András !

Köszönöm, hogy elindítottad a hozzászólásokat és javaslataiddal segítetted.
Csaba meg gondolom hamarosan megoldja a műszaki részét.

az alapszabály a rendelkezésére áll akár pontokra is szedheti. Ez a módszer tényleg elősegítené a jobb megértését, megvitatását.

_________________
üdvözlettel : -el-


 
Offline
Aranykoszorús mestertenyésztő
Avatar
Csatlakozott: 2006 okt. 16, 17:49
Hozzászólások: 3356
Tartózkodási hely: Szeged
Valódi név: Eszteró Lajos
   
Hozzászólás 2010 aug. 10, 7:39 
Tisztelt Madarászok !

E topik azért jött létre, hogy segítséget adjunk az MDOSZ alapszabályának jelenlegi igényeink szerinti módosításához.

Kérjük, hogy véleményeiteket, ne az indulat és ne a közömbösség vezérelje, hanem a közösség munkájának alapjait meghatározó segítő szándéka.

_________________
üdvözlettel : -el-


 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Hozzászólás a témához  [ 13 hozzászólás ] Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés ebben a témában:
Ugrás:  
cron

Pontos idő: 2020 feb. 23, 12:57
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO