Támogassa egyesületünket adójának 1%-ával


Hozzászólás a témához  [ 10 hozzászólás ] 
Keresés ebben a témában:
Szerző Üzenet
Offline
Csatlakozott: 2008 jún. 19, 17:01
Hozzászólások: 249
   
Hozzászólás 2011 máj. 17, 12:51 
Kedves Csaba!
Azt is mondhatom, hogy igazad van! Egyetlen nyomós indokom, hogy a nagyság átkát viseli az IDRE, minden pozitív előnyeivel együtt. Attól nem kell tartanotok, hogy sokat írok nálatok, de Titeket olvasnak, így talán eljut az MDOSZ tagszervezetekhez írásom. Írásom látszatra a H-40 belügye, de ne felejtsétek el, hogy jelenleg mi vagyunk, lehetnénk az egyetlen kapocs a két vetélkedő szövetség között. Ez pedig az európai fajok képviseletével együtt olyan alapos indok, mely minden hazai madarász érdeke. Okos, jövőt építő szövetségi vezetésnek megfontoltabban kellene „politizálni”, és a hazai igényeket jobban szem előtt tartva időnként megszólalni, a fórumokba beleszólni. Ezt ne vedd magadra, ez az MDOSZ régi és újabb fórumának kritikája. Talán egy vezetés ne legyen annyira szerény, hogy lényegében az átlag madarász rajtad kívül senkiről nem tud, nem hall semmit. Egyszóval a szakkérdéseket is nekik kellene kiprovokálni. Befejezem, a többit személyesen. Végezetül megismétlem, írásommal nem kívántam az ÍDRE érdekeit sérteni, sem vitát provokálni. Üdv. Lakó Antal


 
Offline
IDRE tag
Avatar
Csatlakozott: 2006 okt. 15, 22:04
Hozzászólások: 3579
Tartózkodási hely: Budapest
Valódi név: Küzmös Csaba
   
Hozzászólás 2011 máj. 16, 20:13 
Kedves Anti,

van az MDOSZ-nek egy saját honlapja, mely megújuláson esett vagy esik át.
Légy szíves a Szövetséggel kapcsolatos gondolataidat, a Szövetségnek címzett írásaidat, véleményedet az ottani fórumra tedd fel.

Az IDRE is a Szövetség egyik tagszervezete, akárcsak bármelyik más. Noha eddig sok mindent az IDRE fórumán beszéltünk meg, jobban szeretnénk ha a jövőben az ilyen irányú eszmecserék a hivatalos helyén valósulnának meg.

Köszönettel.


 
Offline
Csatlakozott: 2008 jún. 19, 17:01
Hozzászólások: 249
   
Hozzászólás 2011 máj. 16, 19:54 
NYÍLT LEVÉL AZ MDOSZ ELNÖKSÉGÉHEZ, TAGSZERVEZETEIHEZ.

Levelemet megküldöm az MDOSZ email címére, és közzé teszem a legolvasottabb fórumon, a félreértések eloszlatására, a soron következő madarász küldöttgyűlés elősegítése érdekében. Külön kérem az IDRE vezetését és tagságát, hogy e levelet ne tekintsék ellenük irányuló támadásnak, vitát gerjesztő provokációnak!

Tisztelt Tóth Sándor Elnök Úr, Elnökségi Tagok, Egyesületi Vezetők!
Ez úton válaszolok az elnökségnek a hozzám küldött, 2011. január 20. és 2011. május 11.-i keltezésű felszólító levélre, melynek tárgya: tagsági viszonyunk.
Egyszerű kérdés, melyre egyszerű választ adva nem lenne érdemes arra, hogy nyílt levelet írjak, amennyiben ebben nem szerepelne figyelmeztetés az elnökség kizárási szándékáról.
Nagyon sok fórumon, összejövetelen, személyemet is érintő vitában minden érdeklődő megismerhette véleményünket. További félremagyarázások elkerülése érdekében nyíltan válaszolok a levélben szereplő kérdésekre, megkísérelve a Magyar Madarászok Természet és Állatvédő Egyesületének H-40 státuszát megértetni azokkal, akik szerepünket nem ismerik.
Az elnökség 2011. április 29. ülésén született határozat szerint, 15 napos határidőt kaptunk válaszadásra, melynek hiányában egyesületünk az alapszabály 10§ 2/b pontja alapján fegyelmi eljárást követően kizárásra kerül. Ez rendben is lenne, ha ismeretlenekről lenne szó, csakhogy az elnökség tagjai előtt nem vagyunk ismeretlenek, és minden kérdésre ismerik a választ. Tehát akkor ennek mi a célja? A szervezet megerősítése, vagy ürügy keresés az MDOSZ egyik alapítójának kizárására? Kiknek sértjük az érdekeit, és valóban a jövő építésének mi vagyunk a gátja? E kérdésekre a következő közgyűlés megadhatja a választ. Addig, pedig én adok segítséget az elnöki levélben sorba vett kérdések megválaszolásával.
1. kérdés. Nem tudjuk, hogy a H-40 elfogadja-e a 2010. okt. 9.-én módosított MDOSZ alapszabályt? IGEN ELFOGADJUK! Ezt többször elmondtuk, és azt is, hogy túlbonyolított! Ám legyen, de tagságunk,- döntése alapján-, sem módosításokban, sem vitákban nem vesz részt.
2. kérdés. Tagságunk miért nem nyújtotta be az MDOSZ felé a bírósági bejegyzésünk másolatát? Azt is válaszolhatnám, hogy minek? Ezt az alapszabály 9§2/a írja elő, új tagfelvételi kérelemnél, nem az alapítóknál! Az alapítók jogosságát a bíróság ellenőrzi. Ilyen bizalmatlanság talán mégsem indokolt, egy barátinak mondott civil szervezet megújulásához. A világ változásához hasonlóan minden változó, így tagok jönnek-mennek, egyesek az előnyökkel visszaélhetnek, akkor pedig indokolt lehet, hogy mindenki minden évben adjon be ilyen és hasonló igazolást! Jelenlegi alapszabály erre nem kötelez! Az elmondottak ellenére, bár lehet, hogy az én emlékezetem megkopott, az európai fajok képviseletének felvállalásakor, a végzésünk másolatát az érintett vezetők között, több példányban szétosztottam! Emlékeztetőül, melyet bárki leellenőrizhet.
A végzés száma: 12 Pk. 60. 650/2006/3, székhelye: 1204. Bp. Magyar u.4. Telefon: 284-3201.
Tevékenység besorolása: környezetvédelmi tevékenység.
A szervezet célja: hagyományaink ápolása, a hazai és egzotikus fajok kiemelt védelme, tenyésztésük megismertetése a közönséggel, a tenyésztett fajok magántulajdonának elismertetése stb.
Az egyesület feladatai: Magyarországon és az EU tagállamaiban a tagjaink madártartással kapcsolatos tevékenységének koordinálása, érdekképviselete. Tudományos kutatás, tenyésztett európai fajok hozzáférhetőségének biztosítása, sérült, vagy nem megfelelően tartott egyedek számára menhely biztosítása stb.
Az egyesület tagfelvétel szempontjából zárt közösség, szigorú adatvédelemmel!
3. Kérdés, a tagdíj befizetésének kérdése. Az alapszabály 10§2/a szerint befizetési határidő tárgyév január 31.-ig. A H-40 2011. 01. 21.-én, postázta, melyet az MDOSZ 2011. 01. 26.-val a számlán visszaigazolt. Kérdezném, határidőre rajtunk kívül, hányan teljesítették ez irányú kötelezettségüket? A késedelmesek is számíthatnak hozzánk hasonló szankciókra?
4. Kérdés. Nem tudjuk hány fő, kíván 2011-ben az MDOSZ tagja lenni? Regisztráció!
Ez az a pont, ahol senki nem akarja megérteni, szép magyarsággal ezerszer megfogalmazott érveimet. Megértési céllal ismét összefoglalom.
Az MDOSZ önálló egyesületek szövetsége, nem önálló tagoké. A tagokért az anya szervezet a felelős! A H-40 TAGJAI az ország különböző területein, más egyesületekben is tagok. Senkit nem kényszerítünk arra, hogy mások rovására nálunk regisztráljanak! Közérthetőbben egy kanáris, pl. aki kiállításokra megy, nyilván annál az egyesületnél regisztrált is, ahol érdeke ezt egyértelműen indokolta. Több tagunk ilyen. A H-40 TAGJAINAK NÉVSORA NAGYON IS NYOMÓS INDOKKAL TITKOS! Nem részletezem, de ebben az MDOSZ vezetése sem lehet kivétel. A H-40 azon tagjai, akik sehol nem regisztrálnak, azok saját néven nem kívánnak sem kiállítást szervezni, sem világkiállításon részt venni. Így senki érdekét sem sérthetik. A H-40 TAGSÁGI DÖNTÉS ALAPJÁN 2011-BEN tagja kívánt maradni az MDOSZ-nek, UGYANAKKOR alapítója az MDPOSZ-nek. Egyik szervezet döntését sem befolyásoljuk, egymás elleni vitákban saját véleményünket fogalmazzuk meg.
A H-40 az elmondottak értelmében az MDOSZ-nél egy fő regisztrációs díjat fizetett be. Az egy fő, aki regisztráltnak tartja magát, az egyesület elnöke. Minden adata ismert, igazolványt nem kér! Törzsszáma: H-40 001.
Összefoglalva: a H-40 az MDOSZ-től semmilyen előnyt, kedvezményt nem igényel. Ennek ellenére, ha valakiknek jelenlétünk mégis terhet jelent, akkor távozásunkat valós tényekkel indokolják. Nem fogunk megsértődni, mert mindig önálló utat jártunk és tapasztalatunkkal azokat segítjük, akik igénylik. Hitelesen, egyesek szerint hiteltelenül olyan ügyet képviselünk jól-rosszul, ami minden hazai madárbarát érdeke. Az európai fajok témájában az MDOSZ-MDPOSZ teljes vezetése tagságával együtt sem vállalt, kockáztatott annyit, mint a H-40 egyedül. Az európai fajok képviseletével csak kiadás jár, bevételre hosszú ideig nem számíthatunk. A kanárisok, egzótások, papagájosok már olyan kérdésekkel foglalkozhatnak, hogy kell-e adószámot kiváltani a szaporulat értékesítéséhez, mi pedig ma is sokak helyett csupán a szabad tenyésztésükért küzdünk. Itt is ismételten megköszönöm azoknak a madarászoknak, akik igen Győrtől Szegedig, Nyíregyházától Zalaegerszegig, megkeresnek, és titokban mellettünk vannak. Titokban, mert egyetlen egyesület vezetése sem meri, merte NYÍLTAN felvállalni azt a hálátlan szerepet, amit a H-40 KÉPVISEL. Talán ez a fő gond? Mondjátok meg nyíltan, de tagjaitoknak is, ha törekvésünk e területen ellentétes az MDOSZ érdekével, elképzeléseivel.
Befejezésül, az dobja ránk az első követ, akit bármiben korlátoztunk, akinek sértjük érdekeit, aki többet kockáztatott egy közös ügyért, mint mi, aki szerint alkalmatlanok vagyunk az MDOSZ tagságra. Egyetlen tiszteletlen kérésünk, hogy kizárásunkról a tagegyesületek az alapszabálytól eltérően név szerint szavazzanak!
A döntést bármilyen legyen az, tudomásul vesszük, és eredményét további munkánknál értékelemszerűen felhasználjuk. A KIZÁRÁS esetén mindennemű jogorvoslatról, a szavazásokhoz hasonlóan, ezúton lemondunk. Eredményes évet, sikeres küldöttértekezletet kívánok. Reményeim szerint minden kérdésre megadtam a választ.
Tisztelettel Lakó Antal MDOSZ alapító tag.


 
Offline
Csatlakozott: 2009 jan. 13, 21:31
Hozzászólások: 188
Tartózkodási hely: Budapest +36-20-337-6666 +36-30-749-7400
Valódi név: Csiszár István
   
Hozzászólás 2010 nov. 22, 11:11 
Akkor így teljes a kép írott anyaga . A többi már történelem . Igaz lenne több is benne de ne bolygassuk. és valóban ez lehetett volna a jövő. Azért gyere majd a pincénkben átbeszéljük mi lett volna ha...................
Mindenki tudja nincs ha.
Üdvözlettel
Csiszár István
:54:


 
Offline
Csatlakozott: 2009 jan. 13, 21:31
Hozzászólások: 188
Tartózkodási hely: Budapest +36-20-337-6666 +36-30-749-7400
Valódi név: Csiszár István
   
Hozzászólás 2010 nov. 22, 11:05 
Tisztelt Kanárisok!

Nagyon nehezen kezdtem hozzá , hogy megírjam levelemet mert egy kicsit lehangolt vagyok. Lehangolt vagyok mert összetévesztettem a négyszemközti , a „pü”-ben írtakat és a személyes beszélgetéseket és azt hittem van igény arra , hogy egy egységben lévő- a régi sérelmeket félretevő személyes ellenségeskedéseket mellőző és sorolhatnám tovább a negatívumokat , de nem teszem- egyesületet alakítsunk .
Most már sajnálom azt a rengeteg időt amit az egyesülési törvénnyel , a külföldi egyesületek kikeresésével , fordításával , sorolhatnám tovább ,töltöttem .
Biztos tudjátok azt : tíz ember kell ahhoz , hogy megalakuljon egy egyesület .Mit lehet tenni :egyszerű! A baráti körömben a duplája aláírta volna és kész .Van egy hivatalos bejegyzett egyesület és mehet tovább. Szervezhető minden , verseny kiállítás .Az egész papír munka előkészítve van beadásra.
Minek? Minek azért mert arra sem volt igény , hogy egy kötetlen , minden elkötelezettség nélküli alakuló megbeszélésen összejöjjünk .
Mivel én szólítottalak meg benneteket így úgy érzem az előkészített gondolatokból most kiadok :
*meghívtam jó pár szponzort aki segítette volna a jövőt –mind ott voltak
*meghívtam a gödöllői egyetem szakemberét akinek minden vágya volt , hogy több előadást tartson , hívja barátait akik tudják mit kell etetni ,milyen szereket kell használni stb. –útközben volt és visszafordítottam . Sajnálta .Vegyük úgy ott volt.
*lebeszéltem több iskolával , óvodával , megyünk bemutatókra stb. Persze , hogy rengeteg pályázatot adtunk volna be ……..
*lebeszéltem a mostani és a „következő” MDOSZ elnökével azokat a jogokat ami nélkül- hát finoman fogalmazva a futottak még egyesület lettünk volna-szerintem nincs értelme előre tekinteni: magyar bajnoki cím joga és a hozzájáró pl. COM versenyzési lehetőség .Fantom egyesületnek nem adnak jogokat .Jogosan .
Beillesztem a levél részletet amit Varga úrnak címeztem :
**a MKOE kéri az MDOSZ –től a következő jogokat:
*** az MDOSZ megadja a kizárólagossági jogot az MKOE-nek, hogy a tagok tulajdonában lévő kanári madarakkal elnyert eredmények mellé Magyar Kanári Tenyésztők Országos Bajnoka címet és a hozzá járó jogokat (EB, VB stb. a szövetség felügyeletében lévő külföldi versenyeztetés) is elnyeri. Így biztosított az egyesület és a tenyésztő számára az a biztonság, ami a minőségi tenyésztéshez, versenyzéshez elengedhetetlen.
*** az MDOSZ biztosítja az egyesület számára a koordinált szakmai felügyeletet.
*** a COM által előírt normák, a kiállításon, versenyeken kapott eredmények mellé kiadott és a rendező MDOSZ tagsággal rendelkező egyesületi bírálólapot elfogadja, hozzájárul , hogy az MKOE által kiírt pontrendszerbe beszámítson. Az MKOE-nek a pontrendszere alapján Magyarországon kizárólagossági joga van használni az elért titulust pl. Magyarország aranykoszorús kanári tenyésztője. A pontrendszert és a hozzá járó címeket az egyesület készíti el, a szövetség szakmai koordinálása, javaslata elfogadása mellett.

*kidolgoztuk egyesületünk tagjai számára azt a lehetőséget , hogy:
-EU-s igazolvánnyal ellátott kanárikat depózzuk és lekezelések után érte jönnek .Talán az árfekvést is itt most le kéne írnom , de maradjunk annyiban , nem kellett volna monorozni , kiszolgáltatva lenni : az ottani ár minimum kétszerese lett volna az átvételi ár. Egyesületi tagoknak.

Van több is ,de maradjon lekonzerválva mert a fiókban nem kér kenyeret.
Természetesen azokat az embereket saját kérésre nem adom ki akik teljes mellszélességgel támogatták volna az egyesületet és tagok kívántak lenni , de vártak –várnak.

Van bennem egy jó pár tüske amit kikell adnom mert kicsit untam a pletyózást és ami a háttérben zizegett , de az egyesület miatt nem tettem meg .
Üzenném –most még - név nélkül a barátaimnak:
*volt annyi sport esemény életemben , volt annyi beosztásom , titulusom ami miatt alig voltam otthon , nem remegtem azért , hogy ELNÖK legyek mert ez megint rengeteg elkötelezettséggel járt volna
*nem akartam elvenni 8-10 főből álló baráti egyesülés lehetőségét , hogy egy eldugott helyiségben tartson versenyt és ne pl . a Várban lebeszélt tornateremben , ahol lehet jobban kiléphettek volna a látogatók elé/ottani igazgató barátom is pályázott volna és alig várta…./
*én tudtam kettősségben élni és most is tudok :nem biztos a legjobb tenyésztő-legyen bármilyen versenygyőzelme-a legjobb egyesületi elnök , titkár, rendezvényszervező . Nem .No ezt tudom kezelni , amennyire rám vonatkozókról beszélünk .Jó lenne más is magába szállna .
* Vlad Tepes barátom . . Lett .Mellettem volt és én is mellette vagyok . Csak őt le lehet” patkányosnak” nevezni .
A Nyíri Feri is jó barátom . Csak őt nem kell megvédeni . Ha holnaptól vált más fajtára akkor jövőre nem biztos utolsó lesz a megmérettetésen . Emiatt sem kell megvédeni . Az alkata miatt nem is akarok vitát nyitnom . Mert tudni kell kezelni a kettősséget mint írtam előbb . No ezt is tudja mindenki. Aki elkalandozik a saját vágyai felé és nem tudja : öt fiam van .1998 –ig leélt kalandjaimról szívesen adok tájékoztatót , de azért előtte nem árt beszélni a Pappcsával .Vele egyeztettem egy-két rövid epizódot.

Megköszönöm azoknak akik támogattak szóban , lelkesítettek , adták nevüket még ha egyenlőre zártan is .Remélem nem olyan távoli időben már a konkrét belépési lehetőségekkel áll elő a szakosodott Kanári Egyesület.
Belevetem magam a tanulásba . Mert a kanári szeretete azt hiszem megmaradt nálam .
Üdvözlettel
Csiszár István


 
Offline
Csatlakozott: 2009 jan. 13, 21:31
Hozzászólások: 188
Tartózkodási hely: Budapest +36-20-337-6666 +36-30-749-7400
Valódi név: Csiszár István
   
Hozzászólás 2010 nov. 22, 11:03 
Tájékoztatja az elnökséget egy hozzá érkezett levélről, melyben egy újonnan alakult egyesület a MKOE kéri az MDOSZ –től a következő jogokat, többek között:
„az MDOSZ megadja a kizárólagossági jogot az MKOE-nek, hogy a tagok tulajdonában lévő kanári madarakkal elnyert eredmények mellé Magyar Kanári Tenyésztők Országos Bajnoka címet és a hozzá járó jogokat (EB, VB stb. a szövetség felügyeletében lévő külföldi versenyeztetés) is elnyeri.”
A levél egészét nem ismerteti, csak a hozzá intézett kérdésekről tájékoztatja a jelenlevőket, és kéri az elnökség állásfoglalását.
Az elnökségi tagjai egyhangúlag örömüket fejezik ki az újonnan megalakult egyesülettel kapcsolatban. Reményüket fejezik ki, hogy az új egyesület szakmai munkáját az MDOSZ keretein belül képzeli el. Javasolják az egyesületnek, kérje felvételét a Szövetségbe, miután ugyanis ez megtörténik, és az elnökség részletesebb tájékoztatást kap az egyesület összetételéről, elképzeléseiről, és megfelelő információk alapján tudja tárgyalni a tőle kért kizárólagossági jogokat.

MDOSZ 20010.02.20.-ai elnökségi ülés jegyző könyv . A teljes jegyzőkönyv olvasható:
MDOSZ honlap jegyzőkönyvek beírás.


 
Offline
Csatlakozott: 2009 jan. 13, 21:31
Hozzászólások: 188
Tartózkodási hely: Budapest +36-20-337-6666 +36-30-749-7400
Valódi név: Csiszár István
   
Hozzászólás 2010 nov. 22, 11:01 
MDOSZ
Dr. Varga Sándor
Elnök úr
Részére


Tisztelt Elnök úr!

Levelemet kizárólag az MDOSZ elnökének írtam. Amíg a kanáris egyesület elvi állásfoglalása Öntől nem érkezik meg, addig nem járulok a nyilvánosság előtti tárgyalásához. Kérem levelem bizalmas kezelését, válaszlevelét én is így kezelem. Köszönöm.

2008. évben kezdtem kanárizni és azonnal beleszerettem ebbe a szakterületbe.
A díszmadártenyésztés nem volt ismeretlen előttem mert papagájokkal és nagypapagájokkal foglalkoztam.
Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy átlássam az egyesületek megkövülését, a kibékíthetetlen évek óta tartó haragot, rosszindulatúságokat, féltékenységet, ami az egész magyar kanárisokat körbe öleli - őket is!! Gondolom nem én láttam meg először. Itt egy szellemében új kanáris egyesületre van szükség.
Majdnem két hónapot töltöttem az egyesületi törvény, a meglévő egyesületek, törvények, alapszabályok és a külföldi egyesületek tanulmányozásával.
A nem tudom hányadik Törökbálinti értekezleten kiosztottam minden jelenlevő egyesületi elnöknek egy, a megújulást előmozdító meghívót a Magyar Kanáritenyésztők Országos Egyesülete alakuló értekezletére. Nem vádaskodom, de nem vagyok biztos benne, hogy célzott levelemet minden kanáris megkapta. Semmi gond, mert így is sok telefont kaptam és állandósítottam a gondolataimat a telefonokba. A válaszokat nem szeretném jellemezni, csak úgy, hogy: ..hát ez az, csak így tovább, de nem…mert jó így is, illetve nem, de …….egy nyálas ingovány. Nem hideg, nem meleg csak olyan belefáradt . Azaz semmi.
Bevallom vártam – mint más is - a nagy változásra az MDOSZ-en belül. Állandó olvasója lettem a honlapnak és szégyellem, de beálltam a sutyorgó értesüléseket meghallgatók közé. Nem informálódik, a tenyésztő hivatalosan akkor lemegy a zuhany hiradóhoz mert ott ugye mindent előbb tudnak, mint ami lejön, ha egyáltalán lejön az a fránya hír. Nem lépegettem tovább, mert vártam, mit hoz a holnap, lesz-e új szövetség vagy csak a rombolók indítottak elterelő hadműveletet azért, hogy a madaras világ még jobban besüllyedjen az előbb említett lápos területbe.
Nem vonultam volna vissza – mert nagyobb feladatot is megoldottam már életemben: MAGYAR AMATŐR JÉGKORONG SZŐVETSÉG totális rendbetétele - ott 400-600 nem gyenge hokist navigáltam - csak egy alappilléremet vesztettem el, Ő pedig Nyíri Feri barátom. Az egész szakmai munkát rá építettem. Ma már csak múlt időben. Sajnos.

Egy kis kitérő, de ami nagyon fontos. Belemerültem a madarakba és – köszönet örökké az előbb említett barátomnak - a H1 es versenyen két harmadik, a Vajdahunyadi kiállításon egy második helyet csíptem meg a futottak még tenyésztőkből. Névtelenül ez nagyobb érték, mint már x éve versenyző, kiállító madarásznak. Aztán jött a dilim, mert számolgatni kezdtem vajon hány pontom van, és mennyi kell mondjuk egy alumíniumos tenyésztői címhez.
A H1 azt mondta nem regisztrált arc vagyok/H50-039: ez vagyok én azaz nem is vagyok/ és a H50 sem regisztrál náluk. Jó! A H50 a Vh.-i versenyt nála leírta, de az édes……azoknak meg a többi nem ide való nyomdafestéket nem tűrő mondat. E L É G !! A jégkorongos múltamban ilyenkor le a kesztyűt és addig amíg nem mozdul. Mert ez téboly Elnök úr!

A kitérő meg is erősítette a kuszaságot és ismét elővettem a fiók mélyéről a MKOE papírjait, mert vagy bemegyek a mocsárba vagy más szemléletű tenyésztő leszek.
Elnök úr ennyi bevezető után kezdjünk gondolkodni. Ha lehet közösen mindenki a maga területén gondolatjelekbe szedtem a tájékoztató dolgaimat és a kérdéseimet Őn felé, de mint MDOSZ elnök felé nem mint magán ember felé.

*hivatalosan kívánom tájékoztatni, hogy az egyesületi törvény alapján megalakítottuk a MKOE-t.
*a törvényben előírt szabályok szerint ügyvédünk rendezi a papírokat, de egyesületünk előrenéző gondolataihoz elengedhetetlen mellékszerződés írásos megállapodás illetve részünkről a megerősítő nyilatkozat az MDOSZ felé. Így:**a MKOE kéri az MDOSZ –től a következő jogokat:
*** az MDOSZ megadja a kizárólagossági jogot az MKOE-nek, hogy a tagok tulajdonában lévő kanári madarakkal elnyert eredmények mellé Magyar Kanári Tenyésztők Országos Bajnoka címet és a hozzá járó jogokat (EB, VB stb. a szövetség felügyeletében lévő külföldi versenyeztetés) is elnyeri. Így biztosított az egyesület és a tenyésztő számára az a biztonság, ami a minőségi tenyésztéshez, versenyzéshez elengedhetetlen.
*** az MDOSZ biztosítja az egyesület számára a koordinált szakmai felügyeletet.*** a COM által előírt normák, a kiállításon, versenyeken kapott eredmények mellé kiadott és a rendező MDOSZ tagsággal rendelkező egyesületi bírálólapot elfogadja, hozzájárul , hogy az MKOE által kiírt pontrendszerbe beszámítson. Az MKOE-nek a pontrendszere alapján Magyarországon kizárólagossági joga van használni az elért titulust pl. Magyarország aranykoszorús kanári tenyésztője. A pontrendszert és a hozzá járó címeket az egyesület készíti el, a szövetség szakmai koordinálása, javaslata elfogadása mellett.

Elnök Úr, még rengeteg a közösséget javító és a díszmadártenyésztést, a szövetséget, legfőképpen az egyesületünket előrevivő gondolataim, vannak. Tudom, az idei év a szervezésre megy rá.
Bízom benne, hogy a kizárólagosságot és a hozzá járó címeket, utazásokat stb. a szövetséggel szoros együttműködésben írásba tudjuk foglalni, ezzel is biztosítva a 2011. évben a kanári tenyésztők úgymond tömeges belépését egyesületünkbe. Véleményem szerint ez lenne a követendő példa (szakosodás madárfajonként) így lehetne ebben a gondolatban egy nagyon erős szövetséget is felépíteni.
Várom szíves állásfoglalását a levél elején leírtak elvárása szerint.
Budapest, 2010. január 26.

Üdvözlettel


Csiszár István
Tel.: +36 20 337 6666
E-mail: csiszaristvan@freemail.hu


 
Offline
Csatlakozott: 2009 jan. 13, 21:31
Hozzászólások: 188
Tartózkodási hely: Budapest +36-20-337-6666 +36-30-749-7400
Valódi név: Csiszár István
   
Hozzászólás 2010 nov. 22, 10:58 
Kedves Sándor !
Jó úgy gondolatokat váltani ha nem mocskolódásba megy a dolog . Sem az én és a te részedről ez nem áll fenn így megoszthatjuk véleményünket. Nem írtam volna ha ma reggel nem kapok egy a számomra dopping erejű PÜ-t. Ezért a következőkben közzéteszem azt a tevékenységet amit a szín kanári egyesület létrehozásában tettem. Tudatosan írtam színt mert a Küzmi kirak bennünket valami sehol nem látogatott részre !! :33: .
Ezzel a témával most szeretnék foglalkozni utoljára és nem ismerve a végét , én mindig szeretettel várlak otthonomba . Remélem a végén te is ezt fofod gondolni. :41:


 
Offline
Avatar
Csatlakozott: 2007 nov. 6, 10:30
Hozzászólások: 872
Tartózkodási hely: Budapest-Marosvásárhely
Valódi név: Nyíri Ferenc
   
Hozzászólás 2010 nov. 22, 0:08 
brimston írta:
Tisztelt Kanárisok

Egyre ritkábban írok magam is. Tudatosan igyekszem viszaszorítani minden megnyilvánulásom a hazai madarászélettel kapcsolatban. Terápiás célból. Azt hiszem jó úton haladok. Egy két hónap és végleg eltünhetek. Addig is csupán arra reagálok, ha megszólítanak személyesen. Ezer pofont kaptam az elmúlt évben, a nagyját úgy érzem nem érdemeltem meg. Csiszár Úrat is sajnos azok táborába juttatam, akik jogosan vagy jogtalanul dühösek rám. Való igaz -csak hogy mindenki világosan lásson, mert egyes hozzászólásokból még azok sem hámozzák ki az értelmet, akik pontosan tudják a hátteret- Csiszár Úr kedves, úriemberhez illő levelekben és telefonon keresett meg egy egyesület alakításával kapcsolatban. Én nem hoztam soha egyedül döntéseket elnökségem alatt, mindig igyekeztem az elnökség döntését elfogadni. Jegyzőkönyv is készült róla, hogy az elnökség állásfoglalása mi az üggyel kapcsolatban (a honlapon fenn van). Csiszár Úr olyan privilégiumokat kért, amik már-már ép ésszel fel sem foghatóak, csak ők, csak úgy ahogy ők stb...Méghozzá úgy, hogy a Szövetséghez fűződő viszonyukról soha semmit nem említett. Sőt a mai napig nem tudom, rajta kívül még ki alkotja ezt az egyesületet. Tehát adva van egy kétségkívül jószándékú, értelmes ember, aki minden jogot magának szeretne a színkanárik területén, ám hogy ezt hogy akarja, kivel akarja, hogyan kapcsolódik ez a Szövetséghez, erről SOHA nem tett említést sem telefonon, sem levélben. Mégegyszer mondom, egyedül semmiben sem éreztem magam felhatalmazva dönteni, tehát ha Csiszár úr úgy gondolja, én miattam csúszik az említett egyesület megalakítása, akkor 1. rosszul tudja, 2. a békesség kedvéért elnézését kérem.Szia,Sanyi!!!

Emlékszel amikor megválasztottak,megkérdeztem tőled tudod mit válaltál?

Azt is mondtam,téged igazából bedobtak a mély vízbe ami sajnos ki is derült elnökséged ideje alatt,teljes szívemből sajnáltalak,de jó hogy túl vagy rajta.


Igen,abban is egyetértek veled a fentebb leírtakból,hogy egyedül nem bírtál semmibe dönteni még ha bármi jót vagy rosszat tettél volna mert a hátérbe úgy írányítottak ahogy kel.
Egyszóval bábú voltál.
Egy dolog viszont tuti bíztos,ha a nyakadra került volna a húrok,nem biztos doptak volna egy mentőövet vagy igen?Remélem ebből nem a sértést hanem az együttérzést vonod le.

_________________
Üdv:Nyíri Ferenc


 
Offline
Avatar
Csatlakozott: 2007 dec. 9, 13:28
Hozzászólások: 921
Tartózkodási hely: Nyírtura
   
Hozzászólás 2010 nov. 21, 21:10 
Tisztelt Kanárisok

Egyre ritkábban írok magam is. Tudatosan igyekszem viszaszorítani minden megnyilvánulásom a hazai madarászélettel kapcsolatban. Terápiás célból. Azt hiszem jó úton haladok. Egy két hónap és végleg eltünhetek. Addig is csupán arra reagálok, ha megszólítanak személyesen. Ezer pofont kaptam az elmúlt évben, a nagyját úgy érzem nem érdemeltem meg. Csiszár Úrat is sajnos azok táborába juttatam, akik jogosan vagy jogtalanul dühösek rám. Való igaz -csak hogy mindenki világosan lásson, mert egyes hozzászólásokból még azok sem hámozzák ki az értelmet, akik pontosan tudják a hátteret- Csiszár Úr kedves, úriemberhez illő levelekben és telefonon keresett meg egy egyesület alakításával kapcsolatban. Én nem hoztam soha egyedül döntéseket elnökségem alatt, mindig igyekeztem az elnökség döntését elfogadni. Jegyzőkönyv is készült róla, hogy az elnökség állásfoglalása mi az üggyel kapcsolatban (a honlapon fenn van). Csiszár Úr olyan privilégiumokat kért, amik már-már ép ésszel fel sem foghatóak, csak ők, csak úgy ahogy ők stb...Méghozzá úgy, hogy a Szövetséghez fűződő viszonyukról soha semmit nem említett. Sőt a mai napig nem tudom, rajta kívül még ki alkotja ezt az egyesületet. Tehát adva van egy kétségkívül jószándékú, értelmes ember, aki minden jogot magának szeretne a színkanárik területén, ám hogy ezt hogy akarja, kivel akarja, hogyan kapcsolódik ez a Szövetséghez, erről SOHA nem tett említést sem telefonon, sem levélben. Mégegyszer mondom, egyedül semmiben sem éreztem magam felhatalmazva dönteni, tehát ha Csiszár úr úgy gondolja, én miattam csúszik az említett egyesület megalakítása, akkor 1. rosszul tudja, 2. a békesség kedvéért elnézését kérem.

_________________
Varga Sándor
http://avikultura.blogspot.com/


 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Hozzászólás a témához  [ 10 hozzászólás ] Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés ebben a témában:
Ugrás:  

Pontos idő: 2020 feb. 23, 13:21
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
phpBB SEO