Zebrapinty – 1. rész

0
15475

Magyar név : Zebrapinty 
Latin név : Taeniopygia guttata (Gmelin, 1789)
Német név : Zebrafink
Angol név : Zebra Finch
Szerb név : Zebrasta Zeha
Román név : Cinteze Zebre Australiene
Alfajok : nincs
Elterjedése : Kelet-Indonézia és Ausztrália nagy része.

A zebrapinty jellemzői

Testhossz : 10,5 – 11. cm.
Átlagos élettartama : 5 év.
Zebrapinty ivari különbsége jól megkülönböztethető, mivel a tojó torkán nincs zebra csíkozás és mellsáv, valamint oldalsáv, csőrük narancs piros.
A fiatal Zebrapinty csőre fekete, majd 2 – 6 hét múlva színesedni kezd, fokozatosan felveszik a nemre jellemző színeket. 3 – 4 hónapos korukra teljesen kiszínesednek.

Zebrapinty leírása

HÍM Zebrapinty: A nyak és fejtető hátsó része világos szürke, a szárnyfedők, valamint a hát szürkésbarna az evezők sötét szürkésbarnák, a farcsík fehér, oldalán fekete, a felső farok fedők feketék, az egyes tollakon nagy .fehér foltok vannak. A farka barnásfekete. Elülső arcrész a kantárral együtt fehér, a könnysávot két fekete csík határolja, mely lefelé enyhén összetart. A hátsó csík összeér sárgás – gesztenyebarna háromszögletű pofafolttal.
A nyakoldal, a torok, a begy, és a melltollazat ezüstszürke. A toroktól lefelé fekete zebracsíkozat van, mely a mellen fekete keresztcsíkot alkot. A test oldal foltja vöröses-barna nyújtott félkör, melyben fehér pöttyök vannak, minden pötty egy különálló toll, melyen a pötty lehet kisebb, vagy nagyobb, de mindig egyforma nagyságú a teljes oldalsávon. Az alsó testtáj fehér, vagy krém színű. A szem vörös, a csőr erős korallpiros. A lábak hússzínűek.
TOJÓ Zebrapinty: A hímekre jellemző pofafolt és az oldalfolt hiányzik. A fej szürke a test oldala barnásszürke. Az alsó testtollazata fehér. Arcrajz-vonalzat hasonló a hímekéhez feketés fehér. Tollazatának szürkés részei sötétebb, mint a hímeké. Csőr nem élénk, narancspiros. Általában a színek tompábbak, visszafogottabbak.

Zebrapinty Hangja

A zebrapinty legtöbb mozdulatát egy rövid “dát” hívogató hang kíséri. Izgalmi állapo­tában ezt gyors egymásutánban, sűrű szárnymozgatás mellett hallható. Ez a hang a kapcsolattartást biztosítja a kóborló csapattársak közt. A hangosabb elnyújtott hívógatót a “dáát” a közelben tartózkodók azonnal megválaszolják. Ennek jelentőssége a násztáncnál felfokozódik, mivel mindkét nem ezt használja a násztáncnál csalogatónak, ez így serkenti a nemi feszültséget a párok közöd. Ilyenkor a hímek rövid, halk éneket is hallatnak.
Zebrapinty a fészkelőhely keresése közben nyöszörgésre emlékeztető panaszos hangon kommunikálnak, mely a kotlás ideje alatt a váltáskor is gyakran elhangzik.
A fiatal zebrapintyek előbb vékony, majd a fejlődésükkel egyre jobban erősödő rekedt kolduló hangot hallatnak egészen az önállóvá válásukig. Félsivatagos tájakon, vízközelben, csapatosan él, magevő madarak.

A hím Zebrapintyszínei : Élénk korallpiros csőr, narancsbarna pofafolt. Mellény : zebrára emlékeztető fodros csíkozás A tojó Zebrapinty színei tompábbak, visszafogottak.

Zebrapinty élőhelye-életmódja

A Zebrapinty fákkal és bokrokkal benőtt szavannákban, emberközelben is jól érzi magát. A sűrű erdőket viszont kerüli. A víz közelségét ( patakok, tavak) kedveli, nagyon szeret fürdeni ( lásd tenyésztése) a vizet felszívva iszik így élőhelyén a legkevesebb vizet is hasznosítja. Tápláléka főleg érett és félérett fűmag némi rovartáplálékkal. A Zebrapinty csoportosan él, még fészkelési időszakban is több fészek található a bokrukban egymás mellett, de odvakat is elfoglal, elhagyott üregekben, járatokban is találtak fészket. Több esetben megfigyelték, hogy ragadozó madarak lakott fészkeibe alulról beépítik saját fészküket.
Fészke száraz fűszálakból összerótt, finom szálakkal, tollakkal bélelt laza építmény, melybe 4-8 hófehér tojást rak. Egy fészket több költésre is felhasznál, melyet tollakkal felfrissít. A Zebrapinty költéskor úgynevezett “alvófészket” is épít, melyet esetenként használ. Ezt nem bélelik ki.
A Zebrapinty násztánca figyelemre érdemes produkció, a hím ágról-ágra egyenes testtartással röpködi körül a kiválasztott tojót, majd mellé száll. Farkát a tojó felé fordítja, testét mélyen előre hajtva bókol. A tojó viszont a hím felé fordítja a farkát és sűrűn előre hajlik, jelezve, hogy elfogadta az udvarlást. A hím válaszul felborzolt tollal díszeleg és énekel. A tojó vízszintesen rezegteti farkát, jelezve a párzási hajlamát, ekkor a hím gyorsan rárepül és egy pillanat alatt megtermékenyíti a tojót. A tojások lerakása előtt ezt a műveletet sokszor megismétlik.
A kedvező időjárás több költési enged gyors egymásutánban, a száraz, meleg viszont csak egyet.
Ellenségei a kisebb ragadozó madarak. Befogása, kivitele Ausztráliában tiltott!

A Zebrapinty háziasításának története

( Kovács – Traub szerzőpáros leírását idézve)

L.J.P. Viellot (1748.1831) francia természetkutató írta le elsőnek a Zebrapinty. Azt, hogy zebrapinty mikor és hogyan került először Európába, ki és mikor tenyésztette, nem tudjuk. Arról sincs adatunk, hogy Ausztráliában mikor, melyik tenyésztőnek sikerült szaporítania. Minden bizonnyal Európában rövid időn belül eredményesen tenyésztették. Erre utal a napjainkban is tekintélyes szakfolyóirat a “Die Gfiederte Welt” 1872-i egyik száma. Ebben mint természetszerűséggel foglalkozik a zebrapinty tenyésztésével. A századfordulóra már a tömeges tenyésztés eredményeképpen a zebrapinty – a nyugati országokban – az egyik legolcsóbban beszerezhető díszmadár. Zebrapinty azóta is időt állóan kedvelt maradt és amidőn különböző tenyészetekben színmutációk jelentkeztek, számtalan tenyésztő érdeklődése és törekvése azok rögzítésére irányult.
Elsőnek a fehér mutáció jelentkezett, 1921-ben, A.J.Woods Sydney tenyészetében. Ennek továbbtenyésztése rövid időn belül igen nagy számban sikerült. A harmincas évek elején Európában először Walt Voigt jénai tenyésztő kapott ezekből. Bizonytalan későbbi időpontban. Ugyancsak ausztráliai tenyésztőknél tűnt fel az ezüst, majd közvetlenül a második világháború kitörése előtt a zimt (főhéj) színváltozat. Az ún. “Marmosett” – fehér, fekete pofacsíkokkal 1937-ben jelentkezett Ausztráliában. Ezek első példányai 1950-ben Angliába kerültek. Figyelmet érdemel az, hogy ez a mutáció vadon befogott és nem tenyésztett példányok révén vált ismerté. Az első tarka színezetű Zebrapinty példányok Dániában a harmincas években, míg a fehér hasú és melltollazatú egyedek az ötvenes évek küszöbén Belgiumban jelentkeztek. Az ismerteteken kívül számtalan, színkombinációk keletkeztek és keletkeznek napjainkban is.

Zebrapinty beszerzése és elhelyezése

Mindenkor körültekintéssel, csak megbízhatónak ismert helyen vásároljunk madarat! Figyeljük türelemmel a bemutatott madárkákat. Hallgassuk meg az eladó tanácsait, kérdezzük meg, mivel etették addig a zebrapintyeket, s vásároljunk egyúttal a megszokott magkeverékből. A megvásárolt madárkákkal siessünk haza, hogy a zacskóból vagy más alkalmatosságból mielőbb az új otthonukat jelentő kalitkába helyezhessük! Zebrapinty elhelyezési módját szinte törvényszerűen tartásuk célja határozza meg. Az elhelyezés lehetőségei: kalitka, társas ketrec, és röpde, valamint a madárházak. A díszmadár szaküzletek nagy választékban árusítanak kalitkákat. Ezekből válogatva, figyelembe kell vennünk azt, hogy a zebrapinty eleven, mozgástér igényes madár. A túl kicsi kalitka számára börtön, amely egészségét is veszélyezteti. A kiválasztandó kalitka alapja téglalap alakú kell hogy legyen, hosszabb mint magas és magasabb mint széles. A teteje lehet domború, vagy lapos miként anyaga is lehet fából vagy fémből. Tisztán tarthatóságának előfeltétele a kihúzható fiók. Az üvegezett kalitkák előnye, hogy az meggátolja a homok és maghulladék kiszóródását.
A zebrapintyet párosával, egy legalább 50x40x30 cm méretű kalitkában ajánlatos tartani. Ennek ajtaja, vagy ajtók úgy helyezkedjenek el hogy szükség esetén a madarakat hajszolásuk nélkül, könnyen megfoghassuk.

Egy jó elrendezésű kezelőajtós kalit elölnézete.

A nagyobb méretű kalitka hosszanti alsó oldalán a két kis nyílás a madarak ellátásának lehetőségét biztosítja, a felső két ajtó a kétkezes megfogást könnyíti meg, illetve a fürdető és egy fészek elhelyezésének ad lehetőséget. A másik típusnál a kezelőajtó nagyméretű egy felső fészek be- vagy ráakasztásának valamint a költése ellenőrzésének megkönnyítését szolgálja, a mérete akkora legyen, hogy egy reá akasztott madárfürdő a nyílását elfedje, illetve a fészekodú beférjen rajta. A kalitka drótjainak egymás közötti távolsága olyan legyen, hogy azok között a madár ne dughassa ki a fejét. A tágabb drótozat közt kibújni igyekvő madárka fennakadva súlyos, sőt végzetes balesetet szenvedhet.
Ügyeljünk arra hogy a kihúzható fiók hézagmentesen illeszkedjék a kalitkába. A kalitka alsó pereme, miként fiókjának 6-7 cm magassága egyaránt ugyancsak csökkentik a hulladék kiszóródásának lehetőségét. Félreértések elkerülése végett “kis kalitkák” – on 50 cm hosszúságot értünk. Minél nagyobb a kalitka, annál jobban érzik magukat abban a madarak.
Elhelyezésük a szobában úgy történjen, hogy a madarakat napfény is érje, de ne rakjuk tűző napra. A leghelyesebb néhány órai napozást biztosítani úgy, hogy a kalitkában közben árnyékos hely is legyen.
A növények elhelyezésénél vigyázzunk arra, hogy a kalitka rácsán át ne tudja madarunk a növényeket csipegetni, mert azt feltétlenül meg fogja tenni, ha eléri a levélzetet.
MÉRGEZŐ NÖVÉNYT A MADÁR TARTÓZKODÁSI HELYÉN NE TARTSUNK.

Zebrapinty külső elhelyezés

Itt különösen vigyázni kell a biztonságos rögzítésre, illetve a macskák elleni védelemre. A Fa törzsére ágakból kordont szereljünk fel, mely megakadályozza a hívatlan látogatókat a madarak elérésétől.
Vigyázni kell továbbá a kalitka ajtainak zárására, valamint arra, hogy a kihelyezés területén élő háziállatok ne tudják megközelíteni a madarainkat.

Volier elhelyezése, berendezése

Néhány tanács :
Tenyészpárokat ne tartsunk együtt, csak ha fajonként egy pár van a röpdében.
Szűk túlzsúfolt helyen a legjámborabb madár is verekedőssé válik.
Csak akkor tartsunk több Zebrapinty hímet együtt, ha nem rakunk közéjük tojót.
Ha van mód rá a magevőket és a lágyevőket külön helyen neveljük.
A voliernek minden napszakban legyen legalább egyharmada árnyékos helyen.
A díszítő növényeket ne érjék el a madarak, ne tudják csipkedni.
A voliert sosem állítjuk huzatos helyre.
Ha új madarat helyezünk el, azt lehetőleg sötétedés után tegyük így kisebb lesz a rangsorharc.

Zebrapinty ápolása – tartása

Az előzőleg elkészített és leellenőrzött ( meggyőződünk arról, hogy mindent betettünk -e a Zebrapinty leendő tartózkodási helyére, átvizsgáljuk, hogy esetleg nincs e sérülés a kaliton, röpdén, vagy volieren.) helyét kifertőtlenítjük, friss homokkal, vagy apró szemű sóderral felszórjuk, majd ezután betesszük az új lakót, vagy lakókat. A gondosan kiválasztott madarat mielőtt társas volierbe raknánk 8 – 10 napig elkülönítve megfigyeljük, féregtelenítjük. Ha egészséges ezután berakhatjuk a többi madár közé. Ha a későbbiekben külön tartjuk a többiektől, akkor azonnal az eredeti helyére rakjuk, de a megfigyelést, féregtelenítést ekkor is elvégezzük.
Zebrapinty fejlődésének és egész életén át tartó jó erőnlétének legfontosabb előfeltétele a gondos etetés, itatás, a jó levegő, a világos, gyenge napfényt is beengedő elhelyezés.
Etetőjüket naponta tisztítsuk ki és töltsük fel friss magkeverékkel, (kb. 0,8 deka / madár) Kapjanak fürtős kölest (csumiz) lágyeleséget, gyümölcsöt, zöldeleséget. Télen naponta egyszer, nyáron kétszer kapjanak friss vizet. Az egyenletes hidegre a Zebrapinty nem érzékeny. Fűtetlen szobában, sőt a csapadéktól és a széltől védett (lefóliázott) kerti röptében, az éjszakát alvófészkében töltve egészségesen áttelel. Természetesen a fűtött szobában tartott madarakat nem szabad átmenet nélkül fűtetlen helyre áttelepíteni. Ha mégis szükséges akkor föltétlen nappal fokozatos hőcsökkenéssel tegyük azt, és lehetőleg volierbe, hogy mozgásával hőt termeljen, ekkor feltétlenül gondoskodjunk több eleségről és már ne melegítsünk többet rá. De legbiztosabb, ha nem mozgatjuk télen a madarakat.
A Zebrapintyek általában nem szeretik ha megfogjuk őket. Csak akkor fogjuk meg, ha az elengedhetetlenül szükséges és akkor is ügyeljünk arra, hogy ne sérüljenek meg. Legjobb sötétedés után zseblámpa használatával kifogni őket. A kalitkában határozott biztos mozdulattal fogjuk meg a Zebrapinty. Ennek megkönnyítésére emeljük ki az ülőpálcákat és sötétítsük le a kalitot, vagy szobát.
Tartsuk mindenkor tisztán a madarak lakóhelyét, az ülőpálcákat, az etető és itató edényeket. Hetente cseréljük az ajzat homokját, havonta fertőtlenítsük a helyét. Félévente a helyiséget is ahol tartjuk madarunkat. A fészkeket rendszeresen takarítsuk, fiókanevelés előtt fertőtlenítsük, majd 10 napos korban cseréljük ki a fészekanyagot, kiröpülés után, újra fertőtlenítünk és új fészekanyagot adunk a Zebrapintyeknek. Ha hagyjuk őket saját maguknak fészket rakni újraköltésre ösztökéljük őket.
A gondosan ápolt zebrapinty felső élethatára 6 – 8 év, melyet rendszeres költés kísér.

Zebrapinty etetése, magelesége

Ha néhány, vagy egy pár Zebrapintyünk van, nem érdemes saját keveréssel foglalkozni ekkor elég, valamelyik díszállat kereskedésben, vagy nagy bevásárlóközpontban megvenni az “EGZÓTA” keveréket, mely megfelelő arányban tartalmaz magokat és kiegészítőket, melyet kiegészítünk lágy és zöldeleség adásával. Így Zebrapintyeink jól fejlődnek és szaporodnak. Csemegének csumizt is adhatunk számukra, gyümölccsel és szépiacsonttal kiegészítve. Más a teendő, ha több Zebrapintyröl kell gondoskodnunk és még szaporítani is szeretnénk őket. Itt alapvetően más a tennivaló, hiszen gazdasági okokból saját kútfejünkre vagyunk utalva, a magok beszerzése, tárolása, keverése terén. Fontos szempont az is, hogy mit kívánunk elérni, nagymennyiségű szaporulatot, tenyésszeredményeket, vagy netán mindkettőt egyszerre?
A tenyésztési célra tartott Zebrapintyeknek ma már mindenkor beszerezhetők mageleségek, melyet mi magunk veszünk meg, tárolunk, keverünk össze. Minden magféleségnek más a beltartalma attól függően, hogy hól termelték, milyen volt az időjárás a termelés magérlelés időszakában, milyen volt a talajának ásványianyag tartalma stb. Ez egyértelművé teszi számunkra, hogy sokféle magot ( keveréket ) szerezzünk be etetés céljára.
Fontos, hogy az evés Zebrapintyeknek elfoglaltságot jelentsen és a természeteshez közeli munkával járjon. Ezt jelenti számukra a csomókban felakasztott csumiz kiszedegetése, a félig érett fűkalászok, saláta, tyúkhúr, gyermekláncfű, pásztortáska és sok más zöld növény levelének, termésének elfogyasztása. Egyre azonban vigyázni kell, mégpedig a mérgező nővények kiszűrésére és a zöldtakarmány vízmentes adagolására, mindkettő megbetegedést, illetve elhullást okozhat.
Sokféle magkeverési módot ismerünk, de a most legjobban és megfelelő áron kapható magok közül az alábbi összeállítást ajánljuk:

30 % fehér köles,
20 % sárga köles,
10 % vörös köles
5 % sárga csumiz, ( csépelt)
5 % vörös csumiz, ( csépelt )
10 % muhar mag,
2o % fénymag.

E keverék nem szentírás, de jól biztosítja zebrapintyek tápanyagszükségletét és nem is a legdrágább keverék, ill. mindig kapható, de célszerű az évi mennyiséget egyszerre beszerezni és otthon megfelelően tárolni, mivel az előző évi mag már igen sokmindenes átesik az új mag éréséig, így néha komoly gondjaink akadnak akár a beszerzéssel, akár a mag tisztaságával.
A magvakat megbízható helyről vásároljuk, megfelelően tároljuk. Ne etessünk poros, üszkös (a fénymag erősen hajlamos rá) csiraképtelen, léhadús magvakat, melyek gombákkal fertőzöttek és madaraink egészségét veszélyeztetik. Ugyanakkor a tápértékük töredéke annak amire madarainknak szüksége van.
Már a mag árából lehet következtetni a problémára a túl olcsón kínált maggal mindig van valami baj. Ha mégis ilyet veszünk előtte győződjünk meg a minőségéről és kezeljük etetés előtt.

Néhány tanács:

 • Ha dohos, penészes: kellemetlen dohos szaga van, többször erősen átmossuk, tűző napon 8 órán át kiszárítjuk (szerk. megjegyzése: Én nem venném meg)
 • poros, léhás : kézzel belenyúlva és megkavarva, kezünk nagyon poros lesz, kissé felemelve kiszórjuk a tenyerünkből, a léhát a szél kikapja. Több léből kimosni ( egy 25 – 30 l. műanyag vödörben fúrógéppel hajtott habarcskeverővel 1/2 percig erősen keverve minden port szennyeződést lemos és fellazítja a maghéjat is) szárítása nyáron tűző napon ( a napfény a gombacsirákat is öli) Télen és ősszel szellős helyen vékonyan szúnyoghálóra kiterítve több napig szárítani szükséges. Közben többször forgassuk meg.
 • Előfordul, hogy a mag a vásárlás előtt raktári méreggel keveredik, ez gyors és tömeges elhullást eredményez. EZT A MAGOT ÉGETÉSSEL MEG KELL SEMMISÍTENI !!!
  Ne szórjuk sem a háziállatok elé, sem a vadmadaraknak ne adjuk oda.
 • Üres, üszkös : a magot vízbe rakjuk a víz színére feljövő maghéjat leszedjük és csak az edény aljára leült magokat etetjük erős mosás és szárítás után.

 

Csíráztatott magok

Nagyon értékes, vitaminokban gazdag táplálék, de veszélyes is lehet; ha nem gondosan készítjük elő. ( erjedés)
Csiráztatás : A magkeveréket átmossuk 24 órán át nedvesen tartjuk, ekkor többször újra átmossuk, további 24 óráig nedvesen tartjuk, a csirázás megkezdődik, ezt a folyamatot még egyszer megismételjük, majd etetés előtt nagyon jól kimossuk, lapos tálkában adjuk a madaraknak. ( vékonyan elterítve) fiókaneveléskor naponta adjuk nekik belőle. Nagyobb felhasználás esetén elég macerás az elkészítése, ezért helyettesíthető az étkezési búzacsirával lágyeleségbe keverve. Étrendi hatása ugyanaz, mint a friss csiráé, de nem jár annyi veszéllyel és főleg kevesebb a munka vele. Leírását lásd a lágyeleségeknél.

Zöldség

Zöldeleséget rendszeresen etessünk. Bió saláta, paraj, tyúkhúr, pitypang ( gyermekláncfű ) sárgarépa (sárgarépa levele) pásztortáska, madársaláta, bió káposzta, céklarépa levele mind vitaminokban gazdag egészséges csemege madaraink számára. Ezt kiegészíthetjük a frissen géppel kuszált gyeppel, ez igen jól hasznosul, mivel a levelek apróra vannak zúzva könnyen csipegethetnek. Megfigyelések szerint a megszáradt leveket szívesen hordják fészekanyagnak is. Kotláskor ne adjunk ilyen anyagot, mivel a hím Zebrapintyletakarja a tojásokat és nem lesz eredményes a költés.
Figyelem : a zöldeleséget soha ne szedjük az út mellől ( por és más veszélyes anyag lerakodás!) Mindig öblítsük le és kissé szikkasszuk meg, hogy ne legyen vizes. A vizesen felkínált zöldeleség a madár megbetegedéséhez vezet.
Az előzőket kiegészíthetjük idény gyümölcsökkel, de legszívesebben az almaféléket eszik. A hosszabb időn át kizárólag mageleséggel etetett madarak kezdetben nem, vagy csak vonakodva fogadják el a gyümölcsöket. Ezt rászoktatással oldjuk meg, úgy, hogy a kalit, vagy a volier drótjai közé gyümölcsöket csíptetünk. Rövidebb-hosszabb idő után elkezdik a fogyasztását és már rendszeresen adhatjuk nekik, ezzel a vitaminadagolás mellett a vízellátást is kiegészítjük. (ezt alkalmazzuk a 4-5 órás szállításoknál is)

 

Saláta Sóska Zeller Sárgarépa Alma

Lágyeleség

E tekintetbe a madártenyésztők véleménye igen megosztott. Vannak akik csak fölösleges munkának tartják a lágyeleség készítését és adagolását és egyben veszélyesnek is minősítik, mindez igaz lehet, ha madarainknak nem akarjuk az optimális étrendi feltételeket megteremteni.
Ahhoz, hogy jó kondícióban tartsuk a zebrapintyeket a lágyeleség etetése feltétlenül szükséges. A sokféle, egyszerű és bonyolult recept közül kiválasztottuk a legösszetettebbet, mely más technológiával, de már megközelíti a nagy díszmadáreleség gyártók által forgalmazott egzóta lágyeleség összetételét, jóval olcsóbban, mint amilyen áron azt megvásorhatjuk a kereskedelemben. Itt is érvényes az a tény, hogy néhány madár tartásánál nincs értelme pepecselni, inkább meg kell azt vásárolni, de a receptet átadó tenyésztő több mint 200 egyedet tart és etet naponta.
Az összetétel előnye, hogy nagy melegben sem alakul ki mérgezés, mivel 20 perc alatt megszárad és azt már a madarak nem fogyasztják el, nyugodtan otthagyhatjuk a másnapi etetésig. Azok az egyedek amelyek megszokták és rendszeresen (naponta) kapják, először ezt kezdik fogyasztani és csak azután látnak a mageleség evéséhez.
A fiókanevelő hímek etetés előtt ide-oda ugrálva, csőrűkkel a rácsot rángatva követelik a lágyeleséget. Megjegyezendő, hogy ezt az összetételt kisebb módosításokkal már 20 éve alkalmazza tenyésztőnk, az évek során sosem tapasztalt problémát az elkészítési és tárolási szabályok betartása mellett. Megfigyelte, hogy a kínai fürjek még 24 órai ottlét után is minden károsodás nélkül fogyaszthatják. Szeretik is.

Összetevői:

Búzacsira 1,5 kgr
Búzakorpa 0,5 kgr
Búzadara ( gríz) 0,5 kgr
Étkezési kukoricadara 0,5 kgr
Szójaliszt 0,5 kgr
Virágpor 0,2 kgr
Mák 0,3 kgr
Négermag 0,5 kgr
Szezámmag 0,5 kgr
Kókuszreszelék 0,5 kgr
Famogyoró (török) 0,2 kgr héj nélkül
5 ős darálón ledarálva
Tökmag 0,2 kgr
Napraforgó mag 0,2 kgr
Méz 0,6 kgr
Vaníliás cukor 0,2 kgr
Instant (szárított) Élesztő > 40 gramm
Zeovit ( poralakban) 0,2 kgr
Szárított tojás és tejpór o,2 – 0,2 kgr
Szárított rovarpór o,1 kgr, ( lisztkukac, rák, hangyatojás stb.)
Sárgarépa 0,5 kgr reszelve
Sajt ( Trappista ) 0,5 kgr
Tyúktojás 75 db héjastól darálva
Fürjtojás 100 db,>
Zöld levelek 0,4 kgr 5-ös darálón ledarálva.

Fontos tudni, hogy ez az adag 30 napra elég 200 – 220 egótának vegyesen. Kb 15 kgr. 1/2 kgr. adagokban -28, -29 C° !! mélyhűtőben tároljuk.!!

Ásványi anyagok

A zebrapintynek is, mint minden élőlénynek szüksége van ásványi anyagokra. Legfontosabb a kalcium és a foszfor. Ezek hiánya a csontredszerük megbetegedését okozhatja, a tojók pedig lágyhéjú tojást tojhatnak. A D3 vitamin jelenléte a szervezetben elősegíti a kalcium és foszfor felszívódását. A legjobb módszer a tojáshéj adagolása, csak legalább 40 percig kell forralni mielőtt felhasználnánk.
Hőkezelés módja : 1 – 2 kiló tojáshéj ( cukrászatokban naponta van ennyi) Átmossuk, majd 40 percig forraljuk, a forró vizet leöntjük, napon, vagy sütőben megszárítjuk, darálóval porítjuk, száraz helyen tároljuk a felhasználásig.
Szépiacsontot is szeretik a Zebrapinty, csak ki kell rögzíteni, mivel ezt tépkedni szokták és a talajon könnyen piszkolódik.
Ásványi anyagok, nyomelemek bejuttatásáról feltétlen gondoskodni kell. Ezt jelenleg a legegyszerűbben a gazdaboltokban kapható “ZEOVIT” készítmények segítségével érjük el, Úgy, hogy az anyagot 0,5 – 1 mm átmérőjű nagyságúra összezúzzuk és u nadarak tartózkodási helyén kis tálkában elhelyezzük. De lehet a vakolatba is keverni, ha madárszobában tartjuk őket, vagy por alakjában a lágyeleségbe keverhetjük.
Ezen kívül tisztára mosott folyami homok is kell nekik, melyet a kalitka, vagy volier padozatára szórunk. Az állatkereskedésekben kapható mákszemnyi nagyságú kavics adagolása is elősegíti a madarak emésztését. A homokot hetente rendszeresen cseréljük

 

Zeovit – RCL – 0

Mint ásványi takarmányadalék használata a tenyésztésben.
Ez az anyag a legjobb a természetes ásványi anyagok nyom és ritkaelemek bevitelére. Megfelelő ára és hozzáférhetősége biztosítja a madarak ásványi anyag megfelelő adagolását Étrendi hatásával elősegíti az emésztést, jól szagtalanít ez a természetes szorbens, mely hazánkban Mádon bányásszák és dolgozzák fel. A baromfitenyésztésben bevált kiegészítő, de a hazai tenyésztők is szívesen használják.

Várható hatásai:

 • Megszűnnek a nyom és ritkaelem hiánybetegségek.
 • Megszűnik a kannibalizmus a tolltépdesés.
 • Lassul a takarmány áthaladása a szervezeten, ezáltal fokozódik az emésztés hatékonysága.
 • Megkötődnek az NII3 -, CO2 -, H2S -, H20 molekulák, ennek következtében fokozódik a takarmányhasznosulás, bűztelenné, szárazzá válik az alom.
 • A zúzógyomorra és az emésztőrendszer pH-jára gyakorolt hatások következtében kiegyenlítetté válik a takarmányozott állomány emésztési mechanizmusa. Csökken a fajlagos takarmányfelhasználás.
 • Az antiparazitikus és bakterioszorbens hatások következtében lecsökken, vagy megszűnik az alom fertőzöttsége. ( pl. coccidiosis, enterocolitis stb. )
 • A szervezet kalciumforgalmának növekedése következtében a nyálkahártya és kötőszővetrendszer fellazulása csökken, az általános ellenállóképesség nő.
 • Fokozódik a tollképződés üteme.
 • Bármilyen természetes takarmánnyal, vagy keverékkel együtt alkalmazható.
 • Ha lágyeleségbe keverjük azt csak közvetlen etetés előtt keverjük bele, mivel az ásványi anyagok a vitaminokat lebontják, így azok hatástalanok lesznek.

 

Ásványos ősszetétele Kémiai összetétele
Montmorillonit 20,0 % SiO2 68,0 – 73,5 %
Klinoptilolit 40,0 % Al2O3 9,0 – 12,0 %
Mordenit 1 0,0 % Fe2O3 0,5 – 5,0 %
Felületaktív devitrifikált kőzetüveg 30,0 % CaO 2,5 – 3,5 %
Inaktív kőzetüveg 5,0 % MgO 0,5 – 1,5 %
Vas és mangán oxid összesen 5,0 % Na2 O 0,5 – 1,5 %
Inaktív szilikátkomponensek 15,0 % K2 0 2,5 – 4,5 %

Nyom és ritkaelemek: B, Zn, Sn, Yb, Y, La, Rb, Cs, Be, Li, Ba, Mn, Ti, Sc, Te, Se, Ga, Co, Sb,
Felhasználási mód és kör takarmánykiegészítőként:

 • Lágyeleséghez keverve Max 3 % mennyiségben.
 • Külön elhelyezve ásványi anyagként,
 • Alomba, vagy homokba keverve 5 % arányban.

 

 

Zebrapintyek tartása, szaporítása, tenyésztése

E témakörnél három külön csoportra osztjuk a feladatokat, tennivalókat. Ez egyben bizonyos mértékig nehézségi fokokat jelöl és meghatározza a felkészültség színvonalát.

A Zebrapinty tartása:

Tenyésztői cél tulajdonképpen a madarak életfeltételeinek biztosítása, gondoskodás róluk, gyönyörködés a színűkben, mozgásukban. Zebrapinty beszerzésénél, elhelyezésénél vegyül figyelembe az előzőekben leírtakat, azzal kiegészítve, hogy madaraink ellátása rendszeres időponthoz kötött legyen. Ez hozzászoktatja őket a nyugodt, kiegyensúlyozott viselkedéshez. Rendszeresen etessük, itassuk és fürdését is biztosítsuk számukra. (a Zebrapinty nagyon szeretnek fürdeni akár többször is naponta, de téli időszakban elég a napi egy, nyáriban a kettő, kánikulában a többszöri fürdetés ajánlott) A kalit aljára zeovittal kevert 1 : 20 arányú keveréket hetente tegyünk, amiben a zeovit az 1 és a homok a 20 rész. Zebrapintyeinknek mindig legyen elegendő napfénye (nem tűző nap és nem a teljes kalitkában) és árnyéka is egyben. Ha kiengedjük a kalitból azt csak zárt helyen és az üvegfelületeket ( tükör, ablak) letakarva, vagy elfüggönyözve tegyük, mivel a madár nem érzékeli az üveget és nekirepülve súlyosan megsebesülhet, vagy azonnal elpusztulhat. Ha nem kívánjuk szaporítani akkor több pár, vagy több hím is tartható együtt, csak a túlzsúfoltságot kell elkerülni.
A továbbiakban az előzőekben leírtak szerint járunk el.

Zebrapinty szaporítása:

Itt már a Zebrapinty reprudukálása a fő célkitűzés, mely nagyobb szakértelmet, helyet, több időt és nagyobb ráfordítást igényel, de már gazdasági vonzata is van.
Beszerzésnél már törekedni kell a jó tenyészpárok megszerzésére, vagy saját törzsállomány kialakítására. El kell dönteni, hogy volieres, vagy egypáras rendszerben akarjuk szaporítani a Zebrapintyeket. A döntés következményeképpen kell a tartási feltételeket kialakítani. Ha ez megvan jöhet a beszerzés, ami általában ugyanaz mint a korábbiakban leírtak, de ajánlatos a beszerzéskor a tenyészetet meglátogatni, felmérni a tenyésztési körülményeket és a törzsállomány átlagos kondícióját megtekinteni. Esetleg az éves átlaghozamot megtudakolni a tenyésztőtől. Ezek az adatok közvetlen tájékoztatásul szolgálnak a jövőbeni eredményes szaporításhoz. Egyáltalán a látottak eldöntik, hogy vegyek e az állományból, vagy keressek más tenyészetet. Ez egy kicsit macerásnak tűnik, de a későbbiekben kamatostul megtérül a szaporulat egyedszámában és a nevelési hajlamban, esetleg a börzén, vagy kereskedőnél vásárlás esetén előre nem látható tenyésztési hibák kiküszöbölésében.

Zebrapinty többpáros volieres, vagy madárszobás szaporítása:

A szaporítás egyik legelterjedtebb formája a legkevesebb ráfordítást és munkát igényel, de hátránya a gyérebb szaporulat a madarak egymásközötti versengésének következtében, főleg abban az esetben, ha az elhelyezésük zsúfolt, vagy nem elég tág.
10 pár együttneveléséhez minimálisan 5 x 2 x 1,5 méteres röpde és a hozzácsatlakozó védőházikó, 15 – 20 fészekodú szükséges megfelelő méretű etető az átmérője minimálisan 20 cm. – az itató legalább 0,5 literes a fürdető edény átmérője 35 – 40 cm legyen.
10 nél több pár esetén a röpde nagyságát ha lehet a hosszúságára növeljük, egy párra 1 köbméter teret számítva + a védőházikó a fészekodúkat a zárt helyiségben szeretjük fel úgy, hogy plafonközelséget érezzenek. Ezt elérhetjük azzal is ha a fészekodú fölé egy 3o x 3o -as lemezt szerelünk, illetve alacsonyabb menyezettnél közvetlen a mennyezet alá helyezzük el az odút. A sikeres fészkelés megkezdése érdekében friss fészekanyag mindig legyen a volierben egészen addig, míg a Zebrapintyek a tojásokat elkezdik lerakni. Ezután szedjük el azt, mert a hím hajlamos a továbbépítésre és a frissen lerakott tojásokat letakarja, a tojó meg újrakezdi a tojásrakást.
Ha fiatal Zebrapintyeket szerzünk be szaporításra feltétlen várjuk meg a 9 – 10 hónapos életkor elérését, így biztos és jól fejlett madarakat állíthatunk szaporításba.
Veszekedős, fészekdúlós Zebrapinty hímeket szedjük ki a volierből, vagy tegyük külön kalitba, vagy adjuk el. A volieres szaporításnál az ilyen hím a teljes állomány szaporodási készségét visszaveti és a várt eredmény nem következik be.
A félig nyitott odúk használata e szaporítási módnál nem ajánlott, mivel a fiatal Zebrapintyeket könnyen kirebbentheti egy kíváncsiskodó idegen volier lakó. A szülők figyelme esetleg nem terjed ki a kiesettre és könnyen elpusztulhat néhány órai nemetetés után.

Zebrapinty egypáros szaporítása:

A tömegtermelés eszköze, az évi szaporulat akár a többszöröse is lehet a volieres szaporítási módnak. Igazi rutinmunka az ilyen szaporítás. Megfelelő méretű ( 8o x 45 x35 cm) kalitkában önetetővel, önitatóval, fürdetővel ellátva akár kétnaponta is etethetők a madarak, de kivételt képez a fiókanevelés időszaka, amikoris naponta kétszer kell lágyeleséget a párnak adni, illetve naponta friss vízellátás is ajánlott.
Megfigyelték, hagy a zebrapintyek friss víz adása után intenzíven etetik maggal a fiókákat. Ezt a szokásukat kihasználva egyes tenyésztők késő délután, de még elég világosban, vagy mesterséges világításnál friss vizet adnak a fiókanevelő szülőknek, akik jól megtömik a kicsiket maggal. Eredmény, aprókák nem éhezik a hosszú éjszakai pihenő alatt gyorsabban fejlődik, hamarabb repül ki és erősebb a felépítése.
Ugyanezt a technikát alkalmazzák a fiatal Zebrapinty nevelésénél. Naponta többszöri friss víz adásával több mageleség fogyasztására ösztökélik a fiatal madarakat így a növekedésük gyorsabb, hamarabb piacképesek. (Szerk.: ez hasonlít a csirkeneveléshez )
A sikeres szaporítás egyik feltétele a megfelelő páronként megtermékenyített tojásszám elérése. ( 5 – 6 db) Ahhoz, hogy a Zebrapintyek biztosan elérjék ezt, két alapvető szabályt kell betartanunk. 1, a párok-összeállításánál a Zebrapinty tojónak nagy hozamú ( évi .15 – 25 fióka) szülőktől kell származnia, 2. a Zebrapinty hímnek meg olyan pártól, melyek hosszú időn át ( több fészekalj) mindig megtermékenyített tojást raktak és ki is keltették azt.
Így e két kiváló genetikai hajlam összeadódik és csúcsteljesítményre lehet képes a megfelelő tartási viszonyok mellett.
E genetikai előnyt lehet fokozni a megfelelő mag és lágyeleség biztosításával, illetve a hozamnövelő E- vitamin megfelelő időben való adagolásával.

Tanácsok: A magkeverék összetételét már leírtuk, ehhez a néger és szezámmag 5 %-os hozzáadásával természetes E -vitamint juttatunk madarainknak, melyet hasznosítanak.
A lágyeleség leírását is meglehet találni az előzőekben, de itt fontos elmondani, hogy 0,5 kgr. lágyeleséghez a Quiko Vitamin – E adagolásával még jobb eredményeket lehet elérni, mégpedig a szaporításba állított párok beindulásánál.
Adagolás:   6 gramm porított E vitamint párbaállítás után, odúfelrakás előtt 2 héttel a 0,5 kgr. lágyeleségben arányosan elkeverjük és minden nap a költés ( kotlás ) megkezdéséig adagoljuk. A kikelést követően adagolását megszüntetjük egészen a fiatalok 20 napos koráig, ekkor újra elkezdjük az előzőkben leírtak szerint és ezt folyamatosan adagoljuk 3 fészekalj kikeléséig.
Ekkor a párt a kalitból egy-két hónapra pihenőre odútlan volierbe átrakjuk, majd az újraköltetéskor ( két hónap után) átváltunk az E vitamin cseppfolyós készítményére a meguntság elkerülése miatt.
Adagolás. : egy teáskanál E vitamin készítményt 1 liter ivóvízben jól elkeverünk és a csőitatót félig megtöltve adjuk madarainknak egy héten 3 alkalommal ( vasárnap – szerda – péntek)
Ezt szintén az odúfelrakás előtt 2 héttel a kotlás megkezdéséig adagoljuk, majd a fiatal Zebrapintyek kikelése után 20 napig szüneteltetjük. A továbbiakban ugyanúgy járunk el mint a por alakú vitamin adagolásnál.
A vízfelvétel hatékonyságát úgy növeljük, hogy az etetetéskor leszedjük a csőitatókat és legalább 4 órát hagyjuk szomjazni a zebrapintyeket. ( mint ismeretes a zebrák .szívják a vizet így nagyon gyorsan sok ivóvízhez jutnak) az előbbi tulajdonságukat használhatjuk ki arra, hogy a megfelelő vitaminmennyiséget gyorsan a szervezetükbe juttassuk. Az egyszeri vizfelvétel a fenti keverési aránynál elegendő vitamint ad a madaraknak. 2-3 óra elteltével leszedhetjük a csőitatókat kimosva tiszta vizet helyezzünk fel. Több ideig ne hagyjuk előttük, mivel a vitamin úgyis lebomlik és a leszedéssel elkerülhetjük az esetleges problémákat.
Megjegyzé : nyári időszakban 28 – 30 fokos átlaghőmérséklet mellett nappali időszakban már maradt fenn vitaminnal kevert víz és a több száz egótánál nem tapasztaltak mérgezési, vagy más káros hatást. ( de ezt ne próbáljuk ki )
Á céltudatos szaporításhoz legjobb módszer az egypáros rendszeren belül a törzstenyészet kialakítása, ahol ugyan sok munkával, de megvalósíthatjuk a mestertenyésztők által kifejlesztett tenyésztési technikákból a számunkra legkifizetődőbb eljárásokat.
A szaporítást célok eléréséhez választjuk ki a törzstenyészet alapjait képező Zebrapinty és ezeket megfelelően nyílvántartva kezdjük meg a törzstenyészet létrehozását. Ez nem egyszerű feladat, de busásan megtérül a későbbiekben a ráfordított energia.

Zebrapinty törzstenyészet kialakítása

Vegyünk egy több színű tíz páros tenyészet kialakítást példának.
Szaporítási cél: az eredetinél nagyobb testű (fél standard) vegyes színű törzsállomány kialakítása belföldi kiskereskedők ellátására.

Feladatok:

 • Felmérni a kereskedelem igényeit, úgymint szín, nagyság, darabszám, lehetséges átvétel.
 • Megvásárolni a törzs kialakító egyedeit (jó, megbízható tenyésztőknél ) Ezzel az első lépésben majdnem minden szint kihozhatunk kivéve egy néhányat amit majd az F-1 állományhoz viszünk be más tenyészetből, erre ritkán van szükség, mivel a kereskedelem nem igényli a színváltozatok tenyésztését. 6 db standard tojó, mely 6 körüli fészekaljakat nevelt (2 fehér – 2 szürke – 2 barna) és 6 db normál hím, melynek szülei minden lerakott tojást kikeltettek.( 1 világoshátú szürke – 1 pirosmellü pheo – 1 feketemellű világoshátú szürke, 1 pingvin szürke – 1 pasztell szürke – 1 nyerges szürke )
 • A Zebrapintyeket társas volierben helyezzük el, hogy kiválasszák a párjukat. Amelyek ezt nem teszik saját elgondolásunk alapján tegyük meg. A párkiválasztás után helyezzük őket a szaporító kalitba és kezdjük meg az E vitamin adagolását.
 • A kikelt és felnevelt Ft utódokból válogassuk ki a színre legszebbeket, a jól nevelő szülőktől származókat (3, vagy ennél több felnevelt fióka) nagyobb testű egyedeket. Szerencsés esetben már az első fészekaljakból megvan a kívánt törzsállomány, sokszínű, erőteljes testalkatú, jól szaporító egyedek.
 • Ha mégse jön össze a 20 madár a gyengébeket ne rakjuk a törzs állományba, mert idővel az egész állomány leromlik.
 • Ha kiegészítésre szorulna, vagy a nemek aránya nem megfelelő, azonos életkorú idegen hímekkel egészítsük ki állományunkat úgy hogy a hiányzó színeket helyezzük előtérbe
 • A tojókat már nem szabad standardokkal pótolni, meg kell várni az eredeti állomány újabb költését és azokból pótolni a hiányzó tojókat, ekkor már egészen biztosan meglesz az FI es törzsállomány.
 • Tartalékként érdemes hagyni mindkét nemből néhány egyedet az elhullások, balesetek, elröppenések pótlására.
 • A törzsállományt nem kötelező, de a jobb felismerés érdekében zárt gyűrűvel lehet ellátni és törzskönyvet vezetni róluk

E törzsállomány egy része hordozó lesz, egy része pedig örökítő, amit majd a későbbiek során a színtenyészetben tudunk hasznosítani Jelenleg nem ez a célkitűzés, hanem a szép, színes jól fejlett madarak szaporítása.
Előnyei: a fél standardoknak nevezett madarak ugyan nem versenymadarak, de a piaci értékük hangsúlyosabb a sima zebrapintyekénél, jobb az értékesítési lehetőségük, ami a fő célkitűzés volt. Szívósabbak nehezebben romlanak le mint amiket egyes helyeken a börzéken eladásra kínálnak.
E törzskialakítás egy példa volt azok számára akik szeretnének igazán szép kereskedelmi madarakat szaporítani az elfogadott színek közül, nem feltétlen tíz párral kell kezdeni, lehet ennél többel és kevesebbel is, ki-ki igénye szerinti mennyiségben, de egy biztos a törzsállomány saját kialakítása kopogtatás a mestertenyésztők ajtaján és előbb utóbb be is léphetnek rajta.

Normál Zebrapinty testnagyságának növelése Standarddal

Alapvető célunk a normál Zebrapinty eredeti alakjának, formájának megőrzése, de testnagyságának növelése. A megvalósításához 2 pár madárra van szükségünk az alábbiak szerint :
” A ” pár Normál 1.0 Zebrapinty és standard 0.1Zebrapinty, “S” pár Normál 1.0 Zebrapinty és Standard 0.1 Zebrapinty
A két párnál, ha még tiszta színeket és hozamnövelést is el akarunk érni a következőket vegyük figyelembe

 • Mindkét pár egyedei legyenek hasonló színűek pl. pingvin, őzbarna, fehér…
 • Hibamentesek, tollazata, teste, csőre, lába ép, jól fejlett. A standard 0.1 viselje a bírálatkor figyelembe veendő jegyeket.
 • Az 1.0 madár lehetőleg rendszeresen 4 nél több fiókát nevelő szülőktől származzon.
 • A kalit nagysága érje el a H 100 cm, M 60 cm, Sz 40 cm. A biztos és jó hozam eléréséhez a madaraknak mozgásteret kell biztosítani, / ez vonatkozik minden madárra / melyben jó kondíció alakul ki a megfelelő táplálás mellett.

” A ” pár, ” B ” pár,

Az “A és B” pár – F1 – 1.0 és 0.1 egyedei mind nagyobbak lesznek a normál madaraknál Tényleges nagyságukat 6 hónapos korra érik el
Rögzítése:
” A ” F1 nagyobb testű 1.0 X       ” B ” F1 nagyobb testű 0.1
F2. rögzül a nagyobb testnagyság.
F n… az F 7. után előfordul a testcsökkenés, ekkor a pártól kivesszük az 1.0- át és újra bevisszük az F1 1.0 -át a megbontott párhoz. Figyelem az 0.1 kivétele és az F1 0.1 bevitele nem hozza meg a kívánt testnövekedést.

Párositási kulcs a beltenyészet elkerülésére a törzstenyészet kialakításakor

A hat pártól három külön vérvonalat kapunk, melynek a fiait F2 – nek nevezünk. Ezekből a fiatalokból további egymástól elütő tulajdonságokkal rendelkező két vérvonalat kapunk az F3-at. Itt megáll a további azonos E sorozaton belőli pároztatási lehetőség, mivel az 14 mindkét vérvonalat tartalmazza (ABCD CDEF ) a CD mindkét vérvonalban jelen van.
Igy ez már a beltenyészet káros hatásainak jelentkezését hozhatja magával. További pároztatás csak az ABCD F4 és az EF F2 utódjaival lehetséges, vagy a CDEF F4 és az AB F2 pároztatásával történhet, amely itt már végleges lehetőség, mivel itt már az összes gén ( ABCDEF ) megtalálható a fiatal madarakban.
Javaslat: Ehhez az F5- ős vérvonalhoz idegen fiatalokat kell adni, így létrejön a vérfrissítés.

Törzskönyv

A tenyésztés egyik legfontosobb kelléke, ezzel tudjuk követni azokat a lépéseket, melyeket a tenyésztés során végeztünk. Itt rögzítjük a madarak adatait tenyésztésben kialakitott módosításokat, melyek befolyásolták a tenyészet alakulását, tehát minden lényeges dolgot az állományról. Nincs szorosan kialakult séma, de a legfontosabb adatok a következők:

Állomány tulajdonosa :………………………………………………
Faj : Standard Zebrapinty.
Színe : 1,0 pasztell világoshátú barna ………………………………
0,1 pasztell világoshátú barna ………………………………
Gyűrűszám : 1,0:……………… 0,1:………………
Szaporulat :
Év:……… Hó:……… ………db ebből 1,0:………db 0,1:………db
Gyűrűszámuk : ………………………………

Az adatsorokból többet érdemes felvezetni mivel az évek összevetése, vagy az évi fészekaljankénti hozam jobban összehasonlítható.
Megjegyzés : Ennek is feltétlenül hagyjunk helyet mivel mindig van valami amit érdemes feljegyezni a párról ( pl. jól etet, leugrik a tojásokról, veri az utódokat stb. )

A másik biztonságos kellék a gyűrű, mely lehet jelzőgyűrű, vagy karantén és zárt gyűrű, mely adathordozóként szerepel.
Jelzőgyűrű: lehet többszínű műanyagból ( pl. felhasított szívószál ) színes alumínium számokkal ellátva ( kapható a QvikoR üzletében Kecskeméten), vagy más egyéb megoldás. Itt arra kell vigyázni, hogy ne okozzon sérülést, sem felhelyezéskor, sem a későbbiek során. Ne legyen éles a széle, ne szúrhasson, legyen a madár habitusának, nagyságának megfelelő anyagból ( pl. nem jó a műanyaggal bevont vékony drót, vagy a madár által lefejthető bármilyen jelzésre használt anyag) Vannak félig nyitott tenyésztői adatokat tartalmazó jelzőgyűrűk, melyeket azoknál a fajoknál használunk melyeknek a gyűrűzése már a kiröppenés után lehetséges (szövőmadarak) Ezeket a gyűrűtípusokat a Zebrapintyeknél nem használjuk. A kiállításokon zárt gyűrű használatát írja elő a versenyszabályzat.

Karantén gyűrű : ezt általában a nagy kereskedők használják a madarak egyedi jelzésére. A tenyészetekben főleg a zebráknál nemigen alkalmazzák.
Varratmentesen zárt gyűrű : itt kétfélét különböztetünk meg:

 • Hazai gyártású általunk meghatározott adatokat tartalmazó alumínium, vagy más fémből készült gyűrű,
 • hivatalos nemzetközileg elismert ( C.O.M. által) az adott évnek megfelelő színű varratmentes zárt gyűrű.

Kötelező adatai: Ország jele (H); Tenyésztő törzsszáma: ( Csoport száma: 27), (Tag száma: 015); Gyűrűzés évjele: (2006=06); Madár száma (001). Például: H 27 015  001

 

Gyűrű mérete: a méretét a madár faja és nagysága határozza meg pl. esetünkben a zebráknál két fajról beszélünk – Taeniopygia guttata ennek is a normál >és a standard változatáról, valamint a Timor zebráról. Mind­háromnak az alumíniumból készülő exóta gyűrű kell, de más más méretű. Timor-zebra 2,2 mm. A standard zebra 2,5 mm. gyűrűt visel. A normál zebra is a nagyságának megfelelő méretet igényli, mely többnyire a 2,5 mm.-hez van közelebb.
A madarak gyűrűnagyságát lásd az Oktatás részben a ” A Madarak gyűrűzéséröl” c.fejezetnél A megadott mm. minden esetben a belső átmérőt jelöli.

Helyes gyűrűzés

A zárt gyűrűt csak az egészen fiatal fiókák lábaira lehet felhelyezni. A műveletet úgy végezzük, hogy a három előrefelé álló ujjra húzzuk fel a gyűrűt, majd a negyedik ujj gyengéd, de határozott hátrafeszítésével toljuk a helyére.

Tenyésztési tanácsok:

 • A standard Zebrapintyeknél előfordul, hogy hosszú ideig nem hajlandók költeni, ekkor nagyobb kalitba helyezzük őket egy másik pár Zebrapinttyel együtt és két fészek odút helyezünk el nekik. Így egymással rivalizálva hamarosan költeni fog mindkét pár. Kalit legalább I m3 es legyen, hogy kitudjanak egymás elől térni. Ha állandóan verekszik a két hím, akkor újra szét kell választanunk őket és végső esetben a nem párosodó hímtől meg kell szabadulni.
 • Az újonnan vásárolt madarat mielőtt a többiekhez beeresztenénk KARANTÉNBA, kell helyezni, hogy az esetleges fertőzéseket, betegségeket ne vigyük a meglévő állományba.
  Jó ha a vásárláskor a többi madarat is megfigyeljük, hogy mutat e betegségre utaló jeleket.
  A karantén legalább -1- 5 hétig tartson és ezalatt szigorúan és kritikusan figyeljük a madarunkat.
  A madár életét megrövidíti a megszokottnál alacsonyabb hőmérséklet, a gyors és nagyfokú hőingadozás, a huzat, a helység túlfűtöttsége, az erős napsugárzás is. Ezekre minden esetben figyeljünk és szüntessük meg a felmerülő problémákat.
 • Esetenként a kis kalitban és hosszú ideig tartott zebrák karma nem kopik kellően és túlnő ezt karomvágással korrigáljuk, de nagyon vigyázzunk, hogy nehogy eret vágjunk, mert a madár akár el is vérezhet.
  Helyes eljárás az alábbi: a madarat bal kézben megfogjuk, a karmot a világosság felé fordítjuk és a karom hegyét éles ollóval, vagy körömcsipesszel levágjuk. Esetleges vérzést lápiszpálcikával csillapítsuk.
 • Kalitkákat rendszeresen takarítani kell, mert sok betegség melegágya lehet a piszkos kalitka. A takarítást fertőtlenítés kövesse. Tisztító és fertőtlenítő szerek: ultra, trisó, mész, domesztosz, Piretrin, Virocid.

 

A tapasztalatok szerint az élősködők ellen a PIRETRIN, (PIRET MIX) a vírusok, gombák ellen a VIROCID a leghatékonyabb ellenszer.
PIRET – MIX javasolt a : madár óvantag (Agas columbarum ), vörös madártetű ( Dermanissus gallinea ), rühatka ( Cnemidocoptes laevis ), tollmoly, tolltetű ( Columbicola Columbae ) irtására.    Használata : higitatlan állapotban a toll alá permetezzük/szórjuk. Fürdetéshez : 5 liter vízhez I vagy 2 kupaknyit használjunk a fertőzöttségtől függően.
A VIROCID kapható az állatpatikákban 1 literes kiszerelésben, alkalmazható az állattenyésztésben falak, padozatok, berendezések, eszközök járművek fertőtlenítésére az alábbiak szerint : 0,5 % (1: 200) hígításban vírusok ellen, 0,25 % (1 : 400) hígításban baktérium, gomba és élesztőgomba ellen. 0,25 % (1 : 400) hígításban eszközök, szerszámok fertőtlenítésére.

Zebrapinty betegségek, sérülések

Egy jó felépítésű mozgékony madár is megbetegedhet. Sokkal könnyebb megfelelő tartással ápolással a betegséget megelőzni, mint a beteg madarat gyógyítani. Ezért inkább a megelőzésre kell koncentrálnunk és a megfelelő gondozással elejét venni a betegség kialakulásának.
Az egészséges zebrapinty tollazata sima, szeme eleven, állandóan mozog, lefoglalja magát.
A beteg Zebrapinty tolla borzas, gunnyaszt, heves lélegzetvétel, bágyadt szemek jellemzik, könnyen megfogható.
Ilyen esetben el kell különíteni. Helyezzük külön kalitkába és adjunk neki egyenletes meleget ( 30 – 40 °C) közben állandóan világítsunk neki, hogy a legyengült madárka bármikor enni tudjon., ekkor a megszokott eledelt váltsuk át csumizra. (fürtös köles) Felgyógyulását mindaddig remélhetjük, amíg táplálkozni képes.

Gyakoribb Zebrapinty megbetegedések: gyomor és bélgyulladás, tüdőgyulladás, tetvesség, tojógörcs.
Sérülések: Szárny és lábtörés a legkülönbözőbb véletlenek során következik be. A sérült madarat nyugodt helyen elkülönítve tartsuk, kötéseket, ragtapaszt ne alkalmazzunk, mert a madár a tépkedésével nagyobb sérülést szerezhet eredeti sérülését súlyosbítja.
A törések maguktól, viszonylag gyorsan gyógyulnak, kivéve a nyílt törést, mely gyakran a végtag elhalásához vezet. A leszáradást követően a madár a kalitban jól feltalálja magát sérülésétől és nemétől függően még szaporodik is.
Ritkán, de előfordul, hogy a madár kalitkájából kiszabadulva a csukott ablaknak repül és leesik. Ezek a sérülések sokszor végzetesek számukra, de ha mégsem akkor elkülönítve meleg helyre tegyük és csumizt adjunk neki enni és elérhető helyre rakjunk ivóvizet számukra.
Ha szerencsénk van madarunk megússza egy kis szédelgéssel, pár-napi pihenő után rendbejön. Ha nagyobb ütés érte sérülését hosszabb pihenővel kiheverheti, de mozgása bizonytalanná válik és el is pusztulhat a későbbiek során.

Zebrapinty rajzolata és színmutációi

Az alapszíntől jellegzetesen elütő színmódosulásokat mutációnak nevezzük. Amikor mutációkról és genetikáról beszélünk alapvetően tisztában kell lenni az alábbi fogalmakkal:

Fekete eumelanin : a barnától a sötétszürke csíkozás.
Barna feomelanin : a vörösesbarna melanin a kerektől a az ellipszis alakig.
A kanárikhoz hasonlóan a zebrapintyeknél a színeknek négy alapsorozata létezik :
kettő természetes oxidálással    a./ szürke, b./ barna és
kettő természetes redukálással c./ achát, d./ izabell állomány.
Elméletileg mindezek jelentkezhetnek minden színmutációnál és rajzolatnál. A mutációknál nem minden szint fogad el a C.O.M Ami azt jelenti, hogy van ugyan, de versenyeztetni a 29 színmutáció között nem lehet. Ezt többnyire a rögzítés labilissága, vagy más szempontok miatt nem ismerték még el. A legkedveltebb színek a szürke és barna sorozatban találhatók .Kedvelt még a világoshátú szín, mely létrejön a fekete eumelanin redukálásával a teljes alapszínen. ( nem csak a rajzolaton)

Az ÁLARCOS ( korábban márvány) zebrapintyek : Ezeknél létrejött egy általános fekete eumelanin tollszín, melyet egy bizonyos mértékig leredukáltak, így barna feomelanint kaptak. A toll felső oldala majdnem fehér, színezve könnyű krém árnyalattal. A rajzolat intenzív fekete színű, melyben az eumelanint nem redukálták
BARNA szín : Egy kémiai változás során létrejött az eumelanin, amely a mutációk során barna színű lett. Ezt a barna eumelanint és a barna feomelanint hordozó egyedek kereszteződéséből kapták.
ACHÁT szín : Átmenet a fekete színárnyalatból a szürkébe, mely a fekete eumelanin és a melanin pigmentjéből (festékanyagából) osztódással jött létre. Továbbá az eumelanin részben visszavonul, nincs jelen teljes egészében, ami arra következtet, hogy a zebrapintyeknél az achát faktor kiválik a fekete tájakon. Ezeknél a madaraknál világosabbak lesznek a szaruhártyával borított testrészek : a láb és a csőr is.
IZABEL : a barna szín kombinációjának eredményeként jön létre a faktorok osztódásával. Az izabel faktor osztódik a barna szériában. (sorozat)
FAEO -INO : madarak a fekete és a barna szériája, melyeknél a fekete eumelanin egyáltalán nincs jelen, csak a barna feomelanin található, mely kiemeli a tollazat vörösesbarna szegélyét. Ezeknek a madaraknak piros szemük van.
FEHÉR szín : nincs természetes kromoszómája, mert már hiányzik a szín és a rajzolat. Nincs bennük színkromoszóma, az összes meglévő szín, mely emlékeztet a kromoszómára ( pofafoltok és oldalfoltok színe) a vörösesbarna feomelaninból valók és függnek a feomelanin intenzitásától.
A zebrapintyeket az alábbiakban csoportosíthatjuk SOROZATOKRA és MUTÁCIÓKRA miközben minden mutáció jelentkezhet, minden sorozatnál:

ZEBRAPINTYEK MUTÁCIÓI
Zebrapintyek sorozata Színek és szín mutációk Mutációk rajzolata Szín és rajzolat nélküli mutációk Egyéb
Oxidálással Normál Fehér mell Fehér Tarka
a)szürke Világos hát Fekete mell Albinó Ülöfecske
c)barna Márványozott Piros mell
Redukált Pasztel melanin Pofafolt
b)achát Melanin pheo Feketepofafolt
d)izabel Feketearc
Szakáll
Egyéb mutációk, amelyek az összes szín és rajzolat mutációk kombinációja esetén jelentkezhetnek Sárga csőr, Bóbitás mutációk

 

Meglévő szín és rajzmutációk
Színmutációk normál rajzolattal Szín és rajzmutációk
Szürke C.O.M. Feketemellű-szürke C.O.M.
Barna C.O.M. Feketemellű-bama C.O.M.
Achát -szürke Feketemellű-világoshátú-szürke C.O.M
Achát-barna-izabel C.O.M. Feketemellű-világoshátú-barna C.O.M.
Pasztel (ezűst szürke C.O.M. Feketemellű-márvány-szürke C.O.M.
Pasztel barna (krém) C.O.M. Feketemellű-márvány-barna
Világoshátú- szürke C.O.M. Feketemellű-szürke-pasztel (ezüst)
Világoshátú- barna C.O.M. Feketemellű-barna-pasztel (krém)
Márványszürke C.O.M. Feketemellű-fehérmellű (pingvin-szürke)
Álarcos (márvány)-barna C.O.M. Feketemellű-fehérmellű (pingvin-barna)
Világoshátú-pasztelszürke C.O.M. Fehérmellű-szürke (szürke-pigvin)C.O.M.
Világoshátü-pasztelbama C.O.M. Fehérmellű-bama (barna-pingvin)COM
Achát világoshátú-szürke Fehérmellű-szürke-pasztel (ezüst-Pingvin)
Pheo (eumelanin nélküli feomelanin ) Fehérmellű-barna-pasztel (krém- pingvin)
Vörösmellű-bama C.O.M.
Vörösmellű-szürke C.O.M.
Vörösmellű-izabel
Vörösmellű-világoshátú-szürke
Vörösmellű-feketemellű-szürkeC.O.M.
Vörösmellű-feketemellű barna C.O.M.
Vörösmellű pheo
Pofafolt-szürke C.O.M.
Pofafolt-barna C.O.M.
Feketepofájú-szürke C.O.M.
Feketepofájú-barna
Feketepofájú-márvány-szürke
Feketearcú C.O.M.
Fehér C.O.M.
Nyerges-szürke C.O.M.
Nyerges-barna C.O.M.